Azərbaycan Nəqliyyat-Kommunikasiya xətləri


dəmir yolu
avtomobil yolu
rayon mərkəzi
dəniz limanı
hava limanı