Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

İxracat vergisi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Maddə 1. Vergi ödəyiciləri

Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri strateji məhsulları Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara sərbəst dönərli valyuta ilə satarkən ixracat vergisini ödəyirlər.

Maddə 2. Vergitutma obyekti

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilmiş strateji məhsulun kontrakt qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) respublikadaxili müəssisə topdansatış qiymətinin arasındakı fərq vergitutma obyektidir.

Maddə 3. Vergi üzrə güzəştlər

Azərbaycan Respublikasında xarici xammaldan emal və istehsal edilmiş məhsulu ixrac edən, həmçinin xarici kapitalın iştirakı ilə yaradılmış hüquqi şəxslər özlərinin istehsal etdikləri strateji məhsullar üzrə ixracat vergisini ödəməkdən azaddırlar.

Maddə 4. Vergi tutulan strateji məhsulların siyahısı və vergi dərəcələri

Strateji malların siyahısını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir.

İxracat vergisinin dərəcəsi 70 faizdir.

Maddə 5. Verginin hesablanması və ödənilməsi qaydası

Strateji mallara görə vergi, satışdan əldə olunan vəsait ixracatçıların hesabına daxil olduqdan sonra 10 gün ərzində ödənilir.

İxracatçılar strateji məhsulları Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara satarkən həmin məhsullar üzrə əlavə dəyər vergisini, aksiz vergisini, gömrük rüsumunu, Dövlət yol fonduna ayırmaları ödəmirlər. Verginin hesablanması qaydası bu qanuna dair təlimatda müəyyənləşdirilir.

Maddə 6. Ödəyicilərin məsuliyyəti və onlara nəzarət

Verginin düzgün hesablanmasına və vaxtında büdcəyə ödənilməsinə görə ödəyicilər və onların vəzifəli şəxsləri məsuliyyət daşıyırlar.

İxracat vergisinin düzgün hesablanmasına və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergi orqanları həyata keçirir.

Maddə 7. Qanunun tətbiqinə dair təlimat

Bu qanunun tətbiqinə dair təlimatı Azərbaycan Respublikasının Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla hazırlayır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 28 mart 1995-ci il.

1002.

Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin Məlumatında dərc edilmişdir (30 aprel 1995-ci il, 8, maddə 163) (AzerSoft).

24 dekabr 1996-cı il tarixli 216-IQD saylı Qanuna əsasən əlavələr və dəyişikliklərlə (AzerSoft).

13 iyun 1997-ci il tarixli 322-IQD saylı Qanunla qüvvədən düşmüşdür (AzerSoft).

AzerSoft

Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb