Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Bölmə I. Diri heyvanlar; heyvan mənşəli məhsullar

Qeydlər:

1. Bu bölmədə heyvanın konkret cins və növünə edilən hər hansı istinad, başqa cür şərt qoyulmayıbsa, eyni zamanda həmin cins və növün cavan heyvanlarına aiddir.

2. Bütün Nomenklaturada qurudulmuş məhsullar termini, başqa cür şərt qoyulmayıbsa, həm də susuzlaşdırılmış, buğa verilmiş və ya sublimasiya edilmiş məhsullar olduğunu bildirir.

Qrup 01. Diri heyvanlar

Qeyd:

1. Bu qrupa aşağıdakılardan başqa bütün diri heyvanlar daxil edilir:

a) 0301, 0306 və ya 0307 mal mövqeyində göstərilən balıqlar, xərçəngkimilər, molyusklar və digər su onurğasızları;

b) mikroorqanizm kulturaları və 3002 mal mövqeyində göstərilən digər məhsullar; və

c) 9508 mal mövqeyində göstərilən heyvanlar.

Ümumi qeyd. Mövsümi və təyinatı üzrə idxal rüsum dərəcələrinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar bir sıra mal mövqelərinin kodları təkrar olunduğundan statistik hesabatların texniki təminatı üçün döqquzrəqəmli mal mövqelərinin kodlarına müvafiq olaraq 0; 1 və 9 rəqəmləri əlavə edilmişdir:

0 - statistik hesabatların texniki təminatı üçün döqquzrəqəmli mal mövqelərinin kodlarına əlavə edilmişdir.

1 - tarif güzəştləri tətbiq edilən mal mövqelərinin statistik məqsədlər üçün seçilməsinə görə göstərilmişdir.

9 - maksimal gömrük tarifləri tətbiq edilən mal mövqelərinin statistik məqsədlər üçün seçilməsinə görə göstərilmişdir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 0101  Atlar, ulaqlar, qatırlar və at qatırları (diri):    
 0101 10  - safqanlı cins heyvanlar    
 0101 10 100 0  -- atlar  əd  0.5
 0101 10 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 0101 90  - digərləri:    
   -- atlar:    
 0101 90 110 0  --- ətlik  əd  15
 0101 90 190 0  --- digərləri  əd  15
 0101 90 300 0  -- ulaqlar  əd  15
 0101 90 900 0  -- qatırlar və at qatırları  əd  15
 0102  Diri iribuynuzlu heyvanlar:    
 0102 10  - safqanlı cins heyvanlar:    
 0102 10 100 0  -- düyələr (iribuynuzlu heyvanın birinci balalamaya qədərki dişiləri)  əd  0.5
 0102 10 300 0  -- inəklər  əd  15
 0102 10 900 0  -- digərləri  əd  15
 0102 90  - digərləri:    
   -- ev növləri:    
 0102 90 050 0  --- çəkisi 80 kq-dan artıq olmayan  əd  15
   --- çəkisi 80 kq-dan artıq, lakin 160 kq-dan çox olmayan:    
 0102 90 210 0  ---- ətlik  əd  15
 0102 90 290 0  ---- digərləri  əd  15
   --- çəkisi 160 kq-dan çox, lakin 300 kq-dan artıq olmayan:    
 0102 90 410 0  ---- ətlik  əd  15
 0102 90 490 0  ---- digərləri  əd  15
   --- çəkisi 300 kq-dan artıq olan:    
   ---- düyələr (iribuynuzlu heyvanın birinci balalamaya qədər olan dişiləri):    
 0102 90 510 0  ----- ətlik  əd  15
 0102 90 590 0  ----- digərləri  əd  15
   ---- inəklər:    
 0102 90 610 0  ----- ətlik  əd  15
 0102 90 690 0  ----- digərləri  əd  15
   ---- digərləri:    
 0102 90 710 0  ----- ətlik  əd  15
 0102 90 790 0  ----- digərləri  əd  15
 0102 90 900 0  -- digərləri  əd  15
 0103  Diri donuzlar:    
 0103 10 000 0  - safqanlı cins heyvanlar  əd  0.5
   - digərləri:    
 0103 91  -- çəkisi 50 kq-dan az olanlar:    
 0103 91 100 0  --- ev növləri  əd  15
 0103 91 900 0  --- digərləri  əd  15
 0103 92  -- çəkisi 50 kq və ya daha çox olanlar:    
   --- ev növləri:    
 0103 92 110 0  ---- çəkisi 160 kq-dan az olmayan bir dəfə balalamış  əd  15
 0103 92 190 0  ---- digərləri  əd  15
 0103 92 900 0  --- digərləri  əd  15
 0104  Diri qoyunlar və keçilər:    
 0104 10  - qoyunlar:    
 0104 10 100 0  -- safqanlı cins heyvanlar  əd  0.5
   -- digərləri:    
 0104 10 300 0  --- quzular (bir yaşa qədər)  əd  15
 0104 10 800 0  --- digərləri  əd  15
 0104 20  - keçilər:    
 0104 20 100 0  -- safqanlı cins heyvanlar  əd  0.5
 0104 20 900 0  -- digərləri  əd  15
 0105  Diri ev quşları, yəni Gallus domesticus növlü ev toyuqları , qazlar, hindtoyuqları, firəngtoyuqları:    
   - çəkisi 185 q-dan artıq olmayan:    
 0105 11  -- ev toyuqları (Gallus domesticus):    
   --- ana və əcdad cinsi xətti ilə çoxaldılan cücələr:    
 0105 11 110 0  ---- yumurtalayan növlər  əd  15
 0105 11 190 0  ---- digərləri  əd  15
   --- digərləri:    
 0105 11 910 0  ---- yumurtlayan növlər  əd  15
 0105 11 990 0  ---- digərləri  əd  15
 0105 12 000 0  -- hindtoyuqları  əd  15
 0105 19  -- digərləri:    
 0105 19 200 0  --- qazlar  əd  15
 0105 19 900 0  --- ördəklər və firəngtoyuqları  əd  15
   - digərləri:    
 0105 92 000 0  -- ev toyuqları (Gallus domesticus növlü) çəkisi 2000 q-dan artıq olmayan  əd  15
 0105 93 000 0  -- ev toyuqları (Gallus domesticus növlü) çəkisi 2000 q-dan artıq olan  əd  15
 0105 99  -- digərləri:    
 0105 99 100 0  --- ördəklər  əd  15
 0105 99 200 0  --- qazlar  əd  15
 0105 99 300 0  --- hindtoyuqları  əd  15
 0105 99 500 0  --- firəngtoyuqları  əd  15
 0106  Başqa diri heyvanlar:    
   - məməlilər:    
 0106 11 00  -- primatlar:    
 0106 11 001 0  --- elmi-tədqiqat məqsədləri üçün  əd  15
 0106 11 009 0  --- digərləri  əd  15
 0106 12 00  -- balinalar, delfinlər və hind donuzları (Cetacea dəstəindən məməlilər); lamantinlər və dyuqonlar (Sirenia dəstəindən məməlilər):    
 0106 12 001 0  --- elmi-tədqiqat məqsədləri üçün  əd  15
 0106 12 009 0  --- digərləri  əd  15
 0106 19  -- digərləri:    
 0106 19 100 0  --- ev dovşanları  əd  15
 0106 19 90  --- digərləri:    
 0106 19 901 0  ---- elmi-tədqiqat məqsədləri üçün  əd  15
 0106 19 909 0  ---- digərləri  əd  15
 0106 20 00  - sürünənlər (ilan və bağa daxil olmaqla):    
 0106 20 001 0  -- elmi-tədqiqat məqsədləri üçün  əd  15
 0106 20 009 0  -- digərləri  əd  15
   - quşlar:    
 0106 31 00  -- yırtıcı quşlar:    
 0106 31 001 0  --- elmi-tədqiqat məqsədləri üçün  əd  15
 0106 31 009 0  --- digərləri  əd  15
 0106 32 00  -- tutuquşuyabənzərlər (tutuquşular, uzunquyruqlu tutuquşular, ara və kakadu daxil olmaqla):    
 0106 32 001 0  --- elmi-tədqiqat məqsədləri üçün  əd  15
 0106 32 009 0  --- digərləri  əd  15
 0106 39  -- digərləri:    
 0106 39 100 0  --- göyərçinlər  əd  15
 0106 39 90  --- digərləri:    
 0106 39 901 0  ---- elmi-tədqiqat məqsədləri üçün  əd  15
 0106 39 909 0  ---- digərləri  əd  15
 0106 90 00  - digərləri:    
 0106 90 001 0  -- elmi-tədqiqat məqsədləri üçün heyvanlar  əd  15
 0106 90 009 0  -- digərləri  əd  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb