Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 46. Küləşdən, alfadan və digər materiallardan hörmə üçün hazırlanan məmulatlar; səbət məmulatları və hörülmüş məmulatlar

Qeyd:

Bu qrupda hörmə üçün materiallar termini hörmə və analoji proseslər üçün yararlı forma və ya vəziyyətdə olan materialları bildirir; bu materiallara saman, söyüd çubuqları, bambuk, qamış, oduncaq zolaqları, digər bitki materiallarının zolaqları (məsələn qabıq zolaqları, ensiz yarpaqlar və ya enli yarpaqlardan kəsilmiş zolaqlar), əyrilməmiş təbii toxuculuq lifləri, monosap və ya plastik kütlədən zolaqlar və ya analoji formalar, kağızdan zolaqlar və lentləri bildirir. Lakin təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən zolaqlar və lentlər, keçə və ya fetrdən və ya toxunmamış materiallardan zolaqlar və lentlər, insan saçı, at tükü, toxuculuq ipliyi və ya monosap və yastı ip və 54-cü qrupun analoji ipləpi istisna olmaqla.

Bu qrupa aşağıdakılar daxil edilmir:

a) 4814 mal mövqeyindəki divar örtükləri;

b) kəndir, iplər, kanatlar və ya troslar, hörülmüş və ya hörülməmiş (5607 mal mövqeyi);

v) Ayaqqabı və ya baş geyimləri və ya onların 64-cü və ya 65-ci qruplarındakı hissələri;

q) hörmə materiallarından(87-ci qrup) nəqliyyat vasitələri və ya nəqliyyat vasitələri üçün kuzovlar;

d) 94-cü qrupda təsnif elilən məmulatlar (məsələn, mebel, lampalar və işıqlandırıcı cihazlar).

4601 mal mövqeyində hörülmüş hörmə materialları və paralel iplər şəklində birləşdirilmiş hörmə materiallarından anoloji məmulatlar termini, sıra ilə düzülmüş və birlikdə təbəqə şəklində bırləşdirilmiş (bırləşdirilməsi üçün əyirmə tekstil materiallarından istifadə etməkdən asılı olmayaraq), hörülmüş hörmə materiallarını və hörmə materiallarından anoloji məmulatları bildirir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 4601  Zolaqlar və ya lent şəklində birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş, hörmə materiallarından hörülmüş məmulatlar və analoji məmulatlar; paralel zolaqlar şəklində birləşdirilmiş və ya təbəqələr şəklində birgə toxunmuş hörmə materialları, hörmə materiallarından hörülmüş və analoji məmulatlar, hazır olan və ya olmayan şəkildə (məsələn, payəndazlar (ayaqaltılar), həsirlər, örtülər (pərdələr):    
 4601 20  - bitki materiallarından payəndazlar (ayaqaltılar), həsirlər, örtülər (pərdələr):    
 4601 20 100 0  -- hörmə materiallarından hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar  -  15
 4601 20 900 0  -- digərləri  -  15
   - digərləri:    
 4601 91  -- bitki materiallarından:    
 4601 91 050 0  --- hörmə materiallarından hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar, zolaqlar və ya lentlər şəklində birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş  -  15
   --- digərləri:    
 4601 91 100 0  ---- hörmə materiallarından hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar  -  15
 4601 91 900 0  ---- digərləri  -  15
 4601 99  -- digərləri:    
 4601 99 050 0  --- hörmə materiallarından hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar, zolaqlar və ya lentlər şəklində birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş  -  15
   --- digərləri:    
 4601 99 100 0  ---- hörmə materiallarından hazırlanan hörmələr və analoji məmulatlar  -  15
 4601 99 900 0  ---- digərləri  -  15
 4602  Bilavasitə hörmə materiallarından və ya 4601 mal mövqeyində göstərilmiş materiallardan hazırlanmış səbətlər, hörmələr və digər məmulatlar; lüfədən hazırlanan məmulatlar:    
 4602 10  - bitki materiallarından:    
 4602 10 100 0  -- butulkalar üçün saman hörmə  -  15
   -- digərləri:    
 4602 10 910 0  --- bilavasitə hörmə materiallarından hazırlanan səbətlər, hörmələr və digər məmulatlar  -  15
 4602 10 990 0  --- digərləri  -  15
 4602 90 000 0  - digərləri  -  15

Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb