Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Bölmə X. Oduncaqdan və ya digər lifli sellüloz materiallardan hazırlanan kütlə; regenerasiya (bərpa) edilən kağız və karton (makulatura və tullantılar); karton, kağız və onlardan hazırlanan məmulatlar

Qrup 47. Oduncaqdan və ya digər lifli sellüloz materiallardan hazırlanan kütlə; regenerasiya (bərpa) edilən kağız və karton (makulatura və tullantılar)

Qeyd:

1. 4702 mal mövqeyində oduncaq sellülozası, həll olunan növlər termini tərkibində natronlu və ya sulfatlı sellüloza üçün 92 kütlə % və ya çox həll olunmayan oduncaq sellülozası olan, və ya 18 kütlə%-li natrium hidroksid(Na OH) tərkibli kaustik soda məhlulunda 200 C temperaturda 1 saat saxlandıqdan sonra sulfitli sellüloza üçün tərkibində 88 kütlə% əriməyən fraksiya(qatışıq) olan sulfitli sellüloza üçün 0,15 kütlə %-dən az kül tərkibli oduncaqdan alınmış sellülozanı bildirir.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 4701 00  Oduncaq kütləsi:    
 4701 00 100 0  - termo-mexaniki oduncaq kütləsi  kq 90% q/m  0.5
 4701 00 900 0  - digərləri  kq 90% q/m  0.5
 4702 00 000 0  Oduncaq sellüloza, həll olunan sortlar  kq 90% q/m  0.5
 4703  Oduncaq sellüloza, natriumlu və ya sulfatlı, həll olunan sortlardan başqa:    
   - ağardılmamış:    
 4703 11 000 0  -- iynəyarpaqlı növlərdən  kq 90% q/m  0.5
 4703 19 000 0  -- yarpaqlı növlərdən  kq 90% q/m  0.5
   - yarıağardılmış və ya ağardılmış:    
 4703 21 000 0  -- iynəyarpaqlı növlərdən  kq 90% q/m  0.5
 4703 29 000 0  -- yarpaqlı növlərdən  kq 90% q/m  0.5
 4704  Oduncaq sellüloza, sulfitli, həll olunan sortlardan başqa:    
   - ağardılmamış:    
 4704 11 000 0  -- iynəyarpaqlı növlərdən  kq 90% q/m  0.5
 4704 19 000 0  -- yarpaqlı növlərdən  kq 90% q/m  0.5
   - yarıağardılmış və ya ağardılmış:    
 4704 21 000 0  -- iynəyarpaqlı növlərdən  kq 90% q/m  0.5
 4704 29 000 0  -- yarpaqlı növlərdən  kq 90% q/m  0.5
 4705 00 000 0  Oduncaq kütləsi, əlaqəli mexaniki və kimyavi bişmə üsulları ilə alınmış  kq 90% q/m  0.5
 4706  Lifli kütlə, regenerasiya(bərpa) olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılar və makulatura) və ya digər lifli sellüloz materiallardan alınmış:    
 4706 10 000 0  - pambıq tiftiyindən alınan kütlə  -  0.5
 4706 20 000 0  - lifli kütlə, regenerasiya(bərpa) olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılar və makulatura) alınmış  kq 90% q/m  0.5
   - digəri:    
 4706 91 000 0  -- oduncaqdan  kq 90% q/m  0.5
 4706 92 000 0  -- sellülozadan  kq 90% q/m  0.5
 4706 93 000 0  -- yarımsellülozadan  kq 90% q/m  0.5
 4707  Regenerasiya(bərpa) olunan kağızdan və ya kartondan (tullantılar və makulatura):    
 4707 10 000 0  - ağardılmamış kraft-kağız və ya kraft-karton, yaxud büzməli kağız və ya karton  -  15
 4707 20 000 0  - digər kağız və ya karton, əsasən ağardılmış sellülozadan alınmış, kütləsi boyanmamış  -  15
 4707 30  - kağız və ya karton, əsasən oduncaq kütləsindən alınmış (məsələn, qəzetlər, jurnallar və analoji çap məhsulları):    
 4707 30 100 0  -- köhnə və satılmamış qəzet və jurnallar, telefon məlumat kitabları, broşüralar və çap olunmuş reklam məhsulları  -  15
 4707 30 900 0  -- digərləri  -  15
 4707 90  - digərləri, çeşidlənməmiş tullantılar və makulatura daxil olmaqla:    
 4707 90 100 0  -- çeşidlənməmiş  -  15
 4707 90 900 0  -- çeşidlənmiş  -  15
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb