Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 8501  Elektrik mühərrikləri və generatorları (elektrik generatoru qurğularından başqa):    
 8501 10  - gücü 37,5 Vt-dan çox olmayan mühərriklə:    
 8501 10 100 0  -- gücü 18 Vt-dan çox olmayan sinxron mühərriklər  əd  15
   -- digərləri:    
 8501 10 910 0  --- sabit və dəyişən cərəyanlı universal mühərriklər  əd  15
 8501 10 930 0  --- dəyişən cərəyan mühərrikləri  əd  15
 8501 10 990 0  --- sabit cərəyan mühərrikləri  əd  15
 8501 20  - gücü 37,5 kVA-dan yuxarı olan dəyişən/sabit cərəyan universal mühərrikləri:    
 8501 20 100 0  -- gücü 735 vt-dan yuxarı, lakin 150 kvt-dan çox olmayan, mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8501 20 900 0  -- digərləri  əd  0.5
   - digər sabit cərəyan mühərrikləri; sabit cərəyan generatorları:    
 8501 31  -- gücü 750 vt-dan çox olmayan:    
 8501 31 100 0  --- gücü 735 vt-dan artıq mühərriklər, mülki aviasiya üçün sabit cərəyan generatorları  əd  0.5
 8501 31 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8501 32  -- gücü 750 vt-dan yuxarı, lakin 75 kvt-dan çox olmayan:    
 8501 32 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8501 32 910 0  ---- gücü 750 vt-dan yuxarı, lakin 7,5 kvt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8501 32 990 0  ---- gücü 7,5 kvt-dan yuxarı, lakin 75 kvt-dan çox olmayan  əd  10
 8501 33  -- gücü 75 kvt-dan yuxarı, lakin 375 kvt-dan çox olmayan:    
 8501 33 100 0  --- gücü 150 kvt-dan çox olmayan mühərriklər və generatorlar, mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8501 33 900 0  --- digərləri  əd  10
 8501 34  -- gücü 375 kvt-dan yuxarı:    
 8501 34 100 0  --- mülki aviasiya üçün generatorlar  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8501 34 500 0  ---- dartı mühərrikləri  əd  10
   ---- digərləri, gücü:    
 8501 34 910 0  ----- gücü 375 kvt-dan yuxarı, lakin 750 kvt-dan çox olmayan  əd  10
 8501 34 990 0  ----- 750 kvt-dan yuxarı  əd  10
 8501 40  - digər bir fazalı dəyişən cərəyan mühərrikləri:    
 8501 40 100 0  -- gücü 735 vt-dan yuxarı, lakin 150 kvt-dan çox olmayan, mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8501 40 910 0  --- gücü 750 vt-dan çox olmayan  əd  10
 8501 40 990 0  --- gücü 750 vt-dan çox  əd  10
   - digər çoxfazalı dəyişən cərəyan mühərrikləri:    
 8501 51  -- gücü 750 vt-dan çox olmayan:    
 8501 51 100 0  --- gücü 735 vt-dan çox, mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8501 51 900 0  --- digərləri  əd  10
 8501 52  -- gücü 750 vt-dan yuxarı, lakin 75 kvt-dan çox olmayan:    
 8501 52 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8501 52 910 0  ---- gücü 750 vt-dan yuxarı, lakin 7,5 kvt-dan çox olmayan  əd  10
 8501 52 930 0  ---- gücü 7,5 kvt-dan yuxarı, lakin 37 kvt-dan çox olmayan  əd  10
 8501 52 990 0  ---- gücü 37 kvt-dan yuxarı, lakin 75 kvt-dan çox olmayan  əd  10
 8501 53  -- gücü 75 kvt-dan yuxarı:    
 8501 53 100 0  --- gücü 150 kvt-dan çox olmayan, mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8501 53 500 0  ---- dartı mühərrikləri  əd  0.5
   ---- digərləri, gücü:    
 8501 53 920 0  ----- gücü 75 kvt-dan yuxarı, lakin 750 kvt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8501 53 940 0  ----- gücü 375 kvt-dan yuxarı, lakin 750 kvt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8501 53 990 0  ----- 750 kvt-dan yuxarı  əd  0.5
   - dəyişən cərəyan generatorları (sinxron generatorlar):    
 8501 61  -- gücü 75 kVA-dan çox olmayan:    
 8501 61 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8501 61 910 0  ---- gücü 7,5 kVA-dan çox olmayan  əd  10
 8501 61 990 0  ---- gücü 7,5 kVA-dan yuxarı, lakin 75 kVA-dan çox olmayan  əd  10
 8501 62  -- gücü 75 kVA-dan yuxarı, lakin 375 kVA-dan çox olmayan:    
 8501 62 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8501 62 900 0  --- digərləri  əd  10
 8501 63  -- gücü 375 kVA-dan yuxarı, lakin 750 kVA-dan çox olmayan:    
 8501 63 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8501 63 900 0  --- digərləri  əd  10
 8501 64 000 0  -- gücü 750 kVA-dan yuxarı  əd  10
 8502  Elektrogenerator qurğuları və fırlanan elektrik dəyişdiriciləri:    
   - sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə elektrogenerator qurğuları (dizel və ya yarımdizellə):    
 8502 11  -- gücü 75 kVA-dan çox olmayan:    
 8502 11 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8502 11 910 0  ---- gücü 7,5 kVA-dan çox çox  əd  10
 8502 11 990 0  ---- gücü 7,5 kVA-dan çox, lakin 75 kVA-dan çox çox  əd  10
 8502 12  -- gücü 75 kVA-dan yuxarı, lakin 375 kVA-dan çox olmayan:    
 8502 12 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8502 12 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8502 13  -- gücü 375 kVA-dan yuxarı:    
 8502 13 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8502 13 910 0  ---- gücü 375 kVA-dan yuxarı, lakin 750 kVA-dan çox olmayan  əd  0.5
 8502 13 930 0  ---- gücü 750 kVA-dan yuxarı, lakin 2000 kVA-dan çox olmayan  əd  0.5
 8502 13 980 0  ---- gücü 2000 kVA-dan çox  əd  0.5
 8502 20  - qığılcımlı alışma ilə porşenli daxili yanma mühərrikli elektrogenerator qurğuları:    
 8502 20 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8502 20 910 0  --- gücü 7,5 kVA-dan çox olmayan  əd  10
 8502 20 920 0  --- gücü 7,5 kVA-dan çox, lakin 375 kVA-dan çox olmayan  əd  10
 8502 20 940 0  --- gücü 375 kVA-dan çox, lakin 750 kVA-dan çox olmayan  əd  10
 8502 20 980 0  --- gücü 750 kVA-dan çox  əd  10
   - digər elektrogenerator qurğuları:    
 8502 31  -- küləkenerjili:    
 8502 31 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8502 31 900 0  --- digərləri  əd  0
 8502 39  -- digərləri:    
 8502 39 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8502 39 910 0  ---- turbogeneratorlar  əd  0.5
 8502 39 990 0  ---- digərləri  əd  0.5
 8502 40  - fırlanan elektrik dəyişdiriciləri:    
 8502 40 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8502 40 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8503 00  Yalnız və əsasən 8501 və ya 8502 mal mövqelərində göstərilmiş maşınlar üçün nəzərdə tutulmuş hissələr:    
 8503 00 100 0  - fiksasiya edən qeyri-maqnitli halqalar  -  0
   - digərləri:    
 8503 00 910 0  -- tökmə çuqun və ya tökmə polad  -  0
 8503 00 990 0  -- digərləri  -  0
 8504  Elektrik transformatorları, statik elektrik dəyişdiricləri (məsələn, düzləndiricilər), induktivlik makaraları və drossellər:    
 8504 10  - boşalan lampalar və ya borucuqlar üçün ballast elementləri:    
 8504 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8504 10 910 0  --- induktivlik makaraları və drosellər, kondensatorla birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş  əd  5
 8504 10 990 0  --- digərləri  əd  5
   - maye dielektriklə olan transformatorlar:    
 8504 21 000 0  -- gücü 650 kVA-dan çox olmayan  əd  5
 8504 22  -- gücü 650 kVA-dan yuxarı, lakin 10 000 kVA-dan çox olmayan:    
 8504 22 100 0  --- gücü 650 kVA-dan yuxarı, lakin 1600 kVA-dan çox olmayan  əd  5
 8504 22 900 0  --- gücü 1600 kVA-dan yuxarı, lakin 10 000 kVA-dan çox olmayan  əd  5
 8504 23 000 0  -- gücü 10 000 kVA-dan yuxarı  əd  0
   - digər transformatorlar:    
 8504 31  -- gücü 1 kVA-dan çox olmayan:    
 8504 31 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  5
   --- digərləri:    
   ---- ölçü transformatorları:    
 8504 31 310 0  ----- gərginliyin ölçülməsi üçün  əd  5
 8504 31 390 0  ----- digərləri  əd  5
 8504 31 900 0  ---- digərləri  əd  5
 8504 32  -- gücü 1kVA-dan yuxarı, lakin 16 kVA-dan çox olmayan:    
 8504 32 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8504 32 300 0  ---- ölçü transformatorları  əd  5
 8504 32 900 0  ---- digərləri  əd  5
 8504 33  -- gücü 16 kVA-dan yuxarı, lakin 500 kVA-dan çox olmayan:    
 8504 33 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8504 33 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8504 34 000 0  -- gücü 500 kVA-dan çox  əd  0.5
 8504 40  - statik dəyişdiricilər:    
 8504 40 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8504 40 200 0  --- telekommunikasiya aparaturası, hesablayıcı maşın və onların blokları ilə istifadə olunan  əd  5
   --- digərləri:    
 8504 40 500 0  ---- polikristallik yarımkeçirici düzləndiricilər  əd  5
   ---- digərləri:    
 8504 40 930 0  ----- akkumulyator yükləyici qurğular  əd  5
   ----- digərləri:    
 8504 40 940 0  ------ düzləndiricilər  əd  5
   ------ invertorlar:    
 8504 40 960 0  ------- gücü 7,5 kVA-dan çox olmayan  əd  5
 8504 40 970 0  ------- gücü 7,5 KVA-dan çox  əd  5
 8504 40 990 0  ------ digərləri  əd  5
 8504 50  - digər induktivlik makaralar və drossellər:    
 8504 50 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  5
   -- digərləri:    
 8504 50 300 0  --- telekommunikasiya aparaturası ilə istifadə olunan və hesablayıcı maşın və onun bloklarının enirji mənbələri üçün  əd  5
 8504 50 800 0  --- digərləri  əd  5
 8504 90  - hissələri:    
   -- transformatorlar, induktivlik makaraları və drossellər üçün:    
 8504 90 050 0  --- 8504 50 300 0 alt yarımmövqeyindəki maşınların elektron modulları  -  5
   --- digərləri:    
 8504 90 110 0  ---- ferrit içliklər  -  5
 8504 90 180 0  ---- digərləri  -  5
   -- statik dəyişdiricilər:    
 8504 90 910 0  --- 8504 40 200 0 alt yarımmövqeyindəki maşınların elektron modulları  -  5
 8504 90 990 0  --- digərləri  -  5
 8505  Elektromaqnitlər; sabit maqnitlər və maqnitləşmədən sonra sabit maqnitə çevrilmək üçün nəzərdə tutulmuş məmulatlar; elektromaqnitli və sabit maqnitli sıxac patronlar, tutğaclar və analoji fiksasiya edici qurğular; elektromaqnit yapışmalar, muftalar və tormozlar; elektromaqnit qaldırıcı başlıqlar:    
   - sabit maqnitlər və maqnitləşmədən sonra sabit maqnitə çevrilməsi üçün nəzərdə tutulmuş məmulatlar:    
 8505 11 000 0  -- metal  -  0.5
 8505 19  -- digərləri:    
 8505 19 100 0  --- aqlomerasiya edilmiş ferritdən sabit maqnitlər  -  0.5
 8505 19 900 0  --- digərləri  -  0.5
 8505 20 000 0  - elektromaqnit yapışma, mufta və tormozlar  -  0.5
 8505 30 000 0  - elektromaqnit qaldırıcı başlıqlar  -  0.5
 8505 90  - digərləri, hissələr daxil olmaqla:    
 8505 90 100 0  -- elektromaqnitlər  -  0.5
 8505 90 300 0  -- elektromaqnit patronları və sabit maqnitlərlə sıxac patronlar, tutğaclar və analoji fiksasiya edici qurğular  -  0.5
 8505 90 900 0  -- hissələr  -  0.5
 8506  İlkin elementlər və ilkin batareyalar:    
 8506 10  - manqan-dioksidli:    
   -- qələvili:    
 8506 10 110 0  --- silindrik elementlər  əd  5
 8506 10 150 0  --- düyməli elementlər  əd  5
 8506 10 190 0  --- digərləri  əd  5
   -- digərləri:    
 8506 10 910 0  --- silindrik elementlər  əd  5
 8506 10 950 0  --- düyməli elementlər  əd  5
 8506 10 990 0  --- digərləri  əd  5
 8506 30  - civə-oksidli:    
 8506 30 100 0  -- silindrik elementlər  əd  5
 8506 30 300 0  -- düyməli elementlər  əd  5
 8506 30 900 0  -- digərləri  əd  5
 8506 40  - gümüş-oksidli:    
 8506 40 100 0  -- silindrik elementlər  əd  5
 8506 40 300 0  -- düyməli elementlər  əd  5
 8506 40 900 0  -- digərləri  əd  5
 8506 50  - litiumlu:    
 8506 50 100 0  -- silindrik elementlər  əd  5
 8506 50 300 0  -- düyməli elementlər  əd  5
 8506 50 900 0  -- digərləri  əd  5
 8506 60  - hava-sinkli:    
 8506 60 100 0  -- silindrik elementlər  əd  5
 8506 60 300 0  -- düyməli elementlər  əd  5
 8506 60 900 0  -- digərləri  əd  5
 8506 80  - digər ilkin elementlər və ilkin batareyalar:    
 8506 80 050 0  -- gərginliyi 5,5 V və ya çox, lakin 6,5 V-dan çox olmayan quru kömür-sink batareyaları  əd  5
   -- digərləri:    
 8506 80 110 0  --- silindrik elementlər  əd  5
 8506 80 150 0  --- düyməli elementlər  əd  5
 8506 80 900 0  --- digərləri  əd  5
 8506 90 000 0  - hissələr  -  5
 8507  Elektrik akkumlyatorları, onlar üçün düzbucaqlı (o cümlədən kvadrat) və ya digər formada seperatorlar daxil olmaqla:    
 8507 10  - qurğuşunlu, porşenli mühərriklərin işə salınması üçün:    
 8507 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
   -- digərləri:    
   --- kütləsi 5 kq-dan çox olmayan:    
 8507 10 310 0  ---- maye elektrolitlə işləyən  əd  15
 8507 10 390 0  ---- digərləri  əd  15
   --- kütləsi 5 kq-dan çox:    
 8507 10 810 0  ---- maye elektrolitlə işləyən  əd  15
 8507 10 890 0  ---- digərləri  əd  15
 8507 20  - digər qurğuşunlu akkumlyatorlar:    
 8507 20 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
   -- digərləri:    
   --- güc akkumlyatorları:    
 8507 20 310 0  ---- maye elektrolitlə işləyən  əd  15
 8507 20 390 0  ---- digərləri  əd  15
   --- digərləri:    
 8507 20 810 0  ---- maye elektrolitlə işləyən  əd  15
 8507 20 890 0  ---- digərləri  əd  15
 8507 30  - kadmium-nikelli:    
 8507 30 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
   -- digərləri:    
 8507 30 910 0  --- germetik  əd  15
   --- digərləri:    
 8507 30 930 0  ---- güc akkumlyatorları  əd  15
 8507 30 980 0  ---- digərləri  əd  15
 8507 40  - dəmir-nikelli:    
 8507 40 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
 8507 40 900 0  -- digərləri  əd  15
 8507 80  - digər akkumlyatorlar:    
 8507 80 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  3
   -- digərləri:    
 8507 80 910 0  --- hidrid-nikelli  əd  15
 8507 80 990 0  --- digərləri  əd  15
 8507 90  - hissələr:    
 8507 90 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  3
   -- digərləri:    
 8507 90 910 0  --- akkumlyatorlar üçün lövhələr  -  15
 8507 90 930 0  --- separatorlar  -  15
 8507 90 980 0  --- digərləri  -  15
 [8508]      
 8509  Elektrik mühərrikləri ilə təchiz edilmiş məişət elektromexaniki maşınlar:    
 8509 10  - tozsoranlar, quru və nəm təmizləmə üçün tozsoranlar daxil edilməklə:    
 8509 10 100 0  --110 V və daha yüksək gərginliklə işləyən  əd  15
 8509 10 900 0  --110 V-dan aşağı gərginliklə işləyən  əd  15
 8509 20 000 0  - döşəməsilənlər  əd  15
 8509 30 000 0  - mətbəx tullantılarının utilizatorları  əd  15
 8509 40 00  - yeyinti məhsullarının xırdalayıcıları və mikserlər; meyvə və ya tərəvəzlər üçün şirəçəkənlər:    
 8509 40 001 0  -- məişət elektrik ət çəkənlər  əd  15
 8509 40 009 0  -- digərləri  əd  15
 8509 80 000 0  - digər cihazlar  əd  15
 8509 90  - hissələr:    
 8509 90 100 0  -- tozsoranların və döşəməsilənlərin  -  15
 8509 90 900 0  -- digərləri  -  15
 8510  Elektrik üzqırxanları, saçqırxan maşınlar və tüklərin təmizlənməsi üçün elektrik mühərrikli cihazlar:    
 8510 10 000 0  - elektrik üzqırxanlar  əd  15
 8510 20 000 0  - saç qırxan maşınlar  əd  15
 8510 30 000 0  - tüklərin təmizlənməsi üçün cihazlar  əd  15
 8510 90 000 0  - hissələr  -  15
 8511  Daxiliyanma mühərriklərinin qığılcımla və ya yanacaq qarışığının sıxılması ilə alışdırılması və işə salınması üçün elektrik avadanlıqları (məsələn, maqneto, alışdırma makaraları, alışdırma şamları, közərtmə şamları, starterlər); generatorlar (sabit və dəyişən cərəyanlı) və bu kimi mühərriklərlə birlikdə istifadə olunan cərəyankəsicilər:    
 8511 10  - alışdırma şamları:    
 8511 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8511 10 900 0  -- digərləri  əd  15
 8511 20  - müxtəlif tipli maqnetolar; maqnitli nazim çarxları (maxoviki):    
 8511 20 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8511 20 900 0  -- digərləri  əd  15
 8511 30  - paylayıcılar; alışdırma makarları:    
 8511 30 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8511 30 900 0  -- digərləri  əd  15
 8511 40  - starterlər və starter generatorlar:    
 8511 40 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8511 40 900 0  -- digərləri  əd  15
 8511 50  - digər generatorlar:    
 8511 50 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8511 50 900 0  -- digərləri  əd  15
 8511 80  - digər avadanlıqlar:    
 8511 80 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8511 80 900 0  -- digərləri  əd  15
 8511 90 000 0  - hissələr  -  5
 8512  Velosipedlərdə və ya mühərrikli nəqliyyat vasitələridə istifadə olunan elektrik işıqlandırıcı və ya siqnalizasiya avadanlıqları (8539 mal mövqeyinin məmulatlarından başqa), şüşətəmizləyicilər, buzlanma və tərləmə əleyhinə cihazlar:    
 8512 10 000 0  - velosipedlərdə istifadə olunan işıqlandırıcı və ya vizual siqnalizasiya cihazları  əd  15
 8512 20 000 0  - digər işıqlandırıcı və ya vizual siqnalizasiya cihazları  əd  15
 8512 30 000 0  - səsli siqnalizasiya cihazları  əd  15
 8512 40 000 0  - şüşətəmizləyicilər, buzlanma və tərləmə əleyhinə cihazlar  əd  15
 8512 90 000 0  - hissələr  -  15
 8513  Öz enerji mənbəyi (məsələn, quru element batareyaları, akkumlyator, maqneto) ilə işləyən portativ elektrik fənərləri, 8512 mal mövqeyində təsnif edilən işıqlandırıcı avadanlıqlardan başqa:    
 8513 10 000 0  - fənərlər  əd  15
 8513 90 000 0  - hissələr  -  15
 8514  Sənaye və laboratoriya peç və kameraları (induksiya hadisəsi və ya dielektrik itkisi əsasında işləyənlər daxil olmaqla); induksiya hadisəsi və ya dielektrik itkisi üsulu ilə materialların termik emalı üçün sənaye və laboratoriya avadanlıqları:    
 8514 10  - müqavimət peçləri və kameraları:    
 8514 10 050 0  -- yarımkeçirici lövhələr üzürində yarımkeçirici cihazların hazırlanması üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8514 10 100 0  --- çörəkbişirmə və qənnadı peçləri  əd  0.5
 8514 10 800 0  --- digərləri  əd  0.5
 8514 20  - induksiya hadisəsi və ya dielektrik itkisi əsasında işləyən peç və kameralar:    
 8514 20 050 0  -- yarımkeçirici lövhələr üzürində yarımkeçirici cihazların hazırlanması üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8514 20 100 0  --- induksiya hadisəsi əsasında işləyən peç və kamerialar  əd  0.5
 8514 20 800 0  --- dielektrik itkisi əsasında işləyən peç və kameralar  əd  0.5
 8514 30  - digər peç və kameralar:    
   -- infraqırmızı şüa peçləri:    
 8514 30 110 0  --- yarımkeçirici lövhələr üzürində yarımkeçirici cihazların hazırlanması üçün  əd  0.5
 8514 30 190 0  --- digərləri  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8514 30 910 0  --- yarımkeçirici lövhələr üzürində yarımkeçirici cihazların hazırlanması üçün  əd  0.5
 8514 30 990 0  --- digərləri  əd  0.5
 8514 40 000 0  - induksiya hadisəsi və ya dielektrik itkisi üsulu ilə materialların termik emalı üçün digər avadanlıqlar  əd  0.5
 8514 90  - hissələr:    
 8514 90 200 0  -- 8514 10 050 0, 8514 20 050 0, 8514 30 110 0 və ya 8514 30 910 0 alt yarımmövqelərindəki maşınlar  -  0.5
 8514 90 800 0  -- digərləri  -  0.5
 8515  Elektrik (o cümlədən qazın elektriklə qızdırılması daxil olmaqla) lazer və ya digər işıq və ya foton, ultrasəs, elektron-şüa, maqnit-impulsiv və ya aşağıtemperaturlu, yuxarıtemperaturlu plazma-qövs lehimləmə və ya qaynaq və ya kəsmə əməliyyatnın yerinə yetirilməsindən asılı olmayaraq qaynaq üçün maşın və aparatlar; metal və ya metal-keramikanın isti tozlandırılması üçün elektrik maşın və aparatlar:    
   - aşağıtemperaturlu və ya yuxarıtemperaturlu lehim üçün maşın və aparatlar:    
 8515 11 000 0  -- aşağıtemperaturlu lehim üçün lehim aparatları və lehim tapançaları  əd  15
 8515 19 000 0  -- digərləri  əd  15
   - metalları müqavimətlə qaynaq edən maşın və aparatlar:    
 8515 21 000 0  -- avtomatik və ya yarımavtomatik  əd  15
 8515 29  -- digərləri:    
 8515 29 100 0  --- qovuşuqların qaynaq edilməsi üçün maşınlar  əd  15
 8515 29 900 0  --- digərləri  əd  15
   - metalların qövs qaynağı (plazma-qövs daxil olmaqla) üçün maşın və aparatlar:    
 8515 31 000 0  -- avtomatik və ya yarımavtomatik  əd  15
 8515 39  -- digərləri:    
   --- qaynaq və ya kəsici ləvazimatlarla komplektləşdirilmiş, örtüklü elektrodlarla əl qaynağı üçün, aşağıdakılarla:    
 8515 39 130 0  ---- transformatorlarla  əd  15
 8515 39 180 0  ---- generatorlarla və ya fırlanan dəyişdiricilərlə və ya statik dəyişdiricilərlə, düzləndiricilərlə və ya düzləndirici qurğularla  əd  15
 8515 39 900 0  --- digərləri  əd  15
 8515 80  - digər maşın və aparatlar:    
 8515 80 050 0  -- yarımkeçirici cihazların hazırlanmasında istifadə edilən naqil birləşmələr üçün qurğular  əd  15
   -- digərləri:    
   --- metalların emalı üçün:    
 8515 80 110 0  ---- qaynaq üçün  əd  15
 8515 80 190 0  ---- digərləri  əd  15
   --- digərləri:    
 8515 80 910 0  ---- plastik kütlənin müqavimətlə qaynağı üçün  əd  15
 8515 80 990 0  ---- digərləri  əd  15
 8515 90  - hissələr:    
 8515 90 100 0  -- 8515 80 050 0 alt yarımmövqeyindəki maşınların  -  15
 8515 90 900 0  -- digərləri  -  15
 8516  İnersiyasız və ya akkumulyasiya edici elektrik su qızdırıcıları, batırılma elektrik qızdırıcı cihazlar; mühitin və torpağın isidilməsi üçün elektrik avadanlıqları, saçlara qulluq üçün elektrotermik cihazlar (məsələn, saç quruducuları, biqudi, isti burma üçün maqqaşlar) və əl quruducuları; elektrik ütüləri; digər məişət elektrik qızdırıcı cihazları; elektrik qızdırıcı müqavimətlər, 8545 mal mövqeyində göstərilənlərdən başqa:    
 8516 10  - inersiyasız və ya akkumulyasiya edici elektrik su qızdırıcıları, batırılma elektrik qızdırıcı cihazlar:    
   -- su qızdırıcıları:    
 8516 10 110 0  --- inersiyasız su qızdırıcıları  əd  15
 8516 10 190 0  --- digərləri  əd  15
   -- batırılma elektrik qızdırıcıları:    
 8516 10 910 0  --- məişətdə istifadə olunan  əd  15
 8516 10 990 0  --- digərləri  əd  15
   - mühitin və torpağın qızdırılması üçün elektrik cihazları:    
 8516 21 000 0  -- istilik akkumlyasiya edici radiatorlar  əd  15
 8516 29  -- digərləri:    
 8516 29 100 0  --- maye doldurulmuş radiatorlar  əd  15
 8516 29 500 0  --- konveksiya qızdırıcıları  əd  15
   --- digərləri:    
 8516 29 910 0  ---- qurulmuş ventilyatorlarla  əd  15
 8516 29 990 0  ---- digərləri  əd  15
   - saçın elektrotermiki burulması və qurudulması üçün aparatlar və ya elektrik əl quruducuları:    
 8516 31  -- saç üçün elektrik quruducuları:    
 8516 31 100 0  --- quruducu qalpaqlar  əd  15
 8516 31 900 0  --- digərləri  əd  15
 8516 32 000 0  -- bərbərxana məqsədləri üçün digər elektrik cihazları  əd  15
 8516 33 000 0  -- elektrik əl quruducuları  əd  15
 8516 40  - elektrik ütüləri:    
 8516 40 100 0  -- buxar nəmləndirici ütülər  əd  15
 8516 40 900 0  -- digərləri  əd  15
 8516 50 000 0  - mikrodalğalı peçlər  əd  15
 8516 60  - digər peçlər; kiçik və ya böyük elektrik plitələri, qaynadıcı elektrik qazanları, qrillər və rosterlər:    
 8516 60 10  -- elektrik peçləri (ən azı qızdırıcı şkafı və elektroqızdırıcı elementli paneli olan) :    
 8516 60 101 0  --- məişət stosiyanar elktrik plitələri  əd  15
 8516 60 109 0  --- digərləri  əd  15
   -- elektroplitkalar, elektroplitələr üçün elektroqızdırıcı elementli panellər və qaynadıcı qazanlar:    
 8516 60 510 0  --- quraşdırılmış elektroqızdırıcı elementləri olan panellər  əd  15
 8516 60 590 0  --- digərləri  əd  15
 8516 60 700 0  -- qrillər və rosterlər  əd  15
 8516 60 800 0  -- quraşdırma peçlər  əd  15
 8516 60 900 0  -- digərləri  əd  15
   - digər elektrik qızdırıcı cihazları:    
 8516 71 000 0  -- qəhvə və çay hazırlanması üçün  əd  15
 8516 72 000 0  -- tosterlər  əd  15
 8516 79  -- digərləri:    
 8516 79 100 0  --- marmitlər  əd  15
 8516 79 200 0  --- fritürnitsalar  əd  15
 8516 79 800 0  --- digərləri  əd  15
 8516 80  - elektrik müqavimət qızdırıcıları:    
 8516 80 100 0  -- bloklara yığılmış və yalnız sadə izolə edilmiş karkasdan və elektrik birləşmələrdən ibarət, buzlanma əleyhinə və donun açılması üçün mülki aviasiya sistemlərində tətbiq edilən  əd  15
   -- digərləri:    
 8516 80 910 0  --- izoləolunmuş karkasla quraşdırılmış  əd  15
 8516 80 990 0  --- digərləri  əd  15
 8516 90 000 0  - hissələr  -  15
 8517  Məftilli rabitə üçün elektrik telefon və teleqraf aparatları, naqilsiz dəstəyi olan aparatlar və aparıcı tezlikdə işləyən naqilli rabitə sistemi və ya rəqəmli naqilli rabitə sistemi üçün aparatlar daxil olmaqla; videofonlar:    
   - telefon aparatları; videofonlar:    
 8517 11 000 0  -- naqilsiz dəstəyi olan naqilli rabitə üçün telefon aparatlar  əd  15
 8517 19  -- digərləri:    
 8517 19 100 0  --- videofonlar  əd  15
 8517 19 900 0  --- digərləri  əd  15
   - faks-meyl aparatları və teleprinterlər:    
 8517 21 000 0  -- faks-meyl aparatları  əd  15
 8517 22 000 0  -- teleprinterlər  əd  15
 8517 30 000 0  - telefon və ya teleqraf əlaqəsi üçün kommutatorlar  əd  5
 8517 50  - aparıcı tezlikdə naqilli rabitə sistemləri və ya rəqəmli naqilli rabitə sistemləri üçün digər aparatlar:    
 8517 50 100 0  -- aparıcı tezlikdə naqilli rabitə sistemi üçün  əd  5
 8517 50 900 0  -- digərləri  əd  15
 8517 80  - digər qurğular:    
 8517 80 100 0  -- domofonlar  əd  15
 8517 80 900 0  -- digərləri  əd  15
 8517 90  - hissələr:    
   -- 8517 50 100 0 alt yarımmövqeynin aparıcı tezlikdə naqilli rabitə sistemi üçün aparatları:    
 8517 90 110 0  --- elektron modullar  əd  5
 8517 90 190 0  --- digərləri  əd  15
   -- digərləri:    
 8517 90 820 0  --- elektron modullar  əd  5
 8517 90 880 0  --- digərləri  əd  0.5
 8518  Mikrofonlar və onlar üçün altlıqlar; korpusda quraşdırılmış və ya quraşdırılmamış reproduktorlar; baş telefonları, qulaqlıqlar, mikrofonla birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş, və mikrofondan və bir və ya bir neçə reproduktordan ibarət dəstlər; elektrik səs tezliyi gücləndiriciləri; elektrik səsgücləndirici dəstlər:    
 8518 10  - mikrofonlar və onlar üçün altlıqlar:    
 8518 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  15
   -- digərləri:    
 8518 10 200 0  --- tezlik zolağı 300 Hs-dən 3,4 kHs-ə qədər olan, diametri 10 mm-dən çox, hündürlüyü 3 mm-dən çox olmayan, telekomunikasiya üçün istifadə edilən mikrofonlar  əd  15
 8518 10 800 0  --- digərləri  əd  15
   - korpusa quraşdırılmış və ya quraşdırılmamış reproduktorlar:    
 8518 21  -- tək reproduktorlar, korpusa quraşdırılmış:    
 8518 21 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  15
 8518 21 900 0  --- digərləri  əd  15
 8518 22  -- bir korpusa quraşdırılmış reproduktor dəstləri:    
 8518 22 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  15
 8518 22 900 0  --- digərləri  əd  15
 8518 29  -- digərləri:    
 8518 29 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  15
   --- digərləri:    
 8518 29 200 0  ---- tezlik zolağı 300 Hs-dən 3,4 kHs-ə qədər olan, diametri 50 mm-dən çox, telekomunikasiya üçün istifadə edilən reproduktorlar  əd  15
 8518 29 800 0  ---- digərləri  əd  15
 8518 30  - baş telefonları və qulaqlıqlar, mikrofonla birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş, və mikrofondan və bir və ya bir neçə reproduktordan ibarət dəstlər:    
 8518 30 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  15
   -- digərləri:    
 8518 30 200 0  --- naqilli telefon dəstəkləri  əd  15
 8518 30 800 0  --- digərləri  əd  15
 8518 40  - səs tezlikləri gücləndiricilər:    
 8518 40 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  15
   -- digərləri:    
 8518 40 300 0  --- telefon və ölçü gücləndiriciləri  əd  15
   --- digərləri:    
 8518 40 910 0  ---- birkanallı  əd  15
 8518 40 990 0  ---- digərləri  əd  15
 8518 50  - elektrik səsgücləndirici dəstləri:    
 8518 50 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  15
 8518 50 900 0  -- digərləri  əd  15
 8518 90 000 0  - hissələr  -  15
 8519  Elektroproiqrıvatellər (deklər), qrammofon vallarının səsləndiriciləri, kasset pleyerləri və səsyazma qurğuları olmayan digər səsləndirici aparatlar:    
 8519 10 000 0  - pul və ya jetonla işləyən qrammofon vallarının səsləndiriciləri  əd  15
   - digər qrammofon vallarının səsləndiriciləri:    
 8519 21 000 0  -- reproduktoru olmayan  əd  15
 8519 29 000 0  -- digərləri  əd  15
   - elektroproiqrıvatellər (deklər):    
 8519 31 000 0  -- valların avtomatik dəyişdirilməsi mexanizmi ilə  əd  15
 8519 39 000 0  -- digərləri  əd  15
 8519 40 000 0  - radio ilə translyasiya üçün səsləndirici qurğular  əd  15
   - digər səsləndirici aparaturalar:    
 8519 92 000 0  -- cib kasset pleyerləri  əd  15
 8519 93  -- digər kasset tipləri:    
   --- mühərrikli nəqliyyan vasitələrində istifadə olunan:    
 8519 93 310 0  ---- analoq və rəqəmli oxuyan sistemlə  əd  15
 8519 93 390 0  ---- digərləri  əd  15
   --- digərləri:    
 8519 93 810 0  ---- analoq və rəqəmli oxuyan sistemlə  əd  15
 8519 93 890 0  ---- digərləri  əd  15
 8519 99  -- digərləri:    
   --- lazerli oxuyan sistemlə:    
 8519 99 120 0  ---- diametri 6,5 sm-dən çox olmayan disklərdən istifadə edən, mühərrikli nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan  əd  15
 8519 99 180 0  ---- digərləri  əd  15
 8519 99 900 0  --- digərləri  əd  15
 8520  Maqnitofonlar və digər səsyazma aparaturaları, səsləndirici qurğular daxil olmaqla və ya olmamaqla:    
 8520 10 000 0  - diktofonlar, xarici enerji mənbəyi olmadıqda işləməyən  əd  15
 8520 20 000 0  - avtocavab telefonları  əd  15
   - digər maqnitofonlar, səsin səsləndirilməsi üçün qurğular daxil olmaqla:    
 8520 32  -- rəqəmli səs yazılışı ilə:    
   --- kasset tipli:    
   ---- quraşdırılmış gücləndirici və bir və ya daha çox reproduktor ilə:    
 8520 32 110 0  ----- xarici enerji mənbəyi olmadan işləyə bilən  əd  15
 8520 32 190 0  ----- digərləri  əd  15
 8520 32 300 0  ---- cib maqnitofonları  əd  15
 8520 32 500 0  ---- digərləri  əd  15
   --- digərləri:    
 8520 32 910 0  ---- makara üzərində olan maqnit lentlərindən istifadə edən, səsi sabit 19 sm/san sürətlə və ya 19 sm/san-dən çox olmayan bir neçə sürətlə yazmağa və ya səsləndirməyə imkan verən  əd  15
 8520 32 990 0  ---- digərləri  əd  15
 8520 33  -- digər kasset tipli:    
   --- quraşdırılmış gücləndirici və bir və ya daha çox reproduktor ilə:    
 8520 33 110 0  ---- xarici enerji mənbəyi olmadan işləyə bilən  əd  15
 8520 33 190 0  ---- digərləri  əd  15
 8520 33 300 0  --- cib maqnitofonları  əd  15
 8520 33 900 0  --- digərləri  əd  15
 8520 39  -- digərləri:    
 8520 39 100 0  -- makara üzərində olan maqnit lentlərindən istifadə edən, səsi sabit 19 sm/san sürətlə və ya 19 sm/san-dən çox olmayan bir neçə sürətlə yazmağa və ya səsləndirməyə imkan verən  əd  15
 8520 39 900 0  --- digərləri  əd  15
 8520 90  - digərləri:    
 8520 90 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  15
 8520 90 900 0  -- digərləri  əd  15
 8521  Videoyazı və ya videocanlandırıcı aparaturalar, videotyunerlə birlikdə və ya onsuz:    
 8521 10  - maqnit lentlərdə:    
 8521 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  15
   -- digərləri:    
 8521 10 300 0  --- lentinin eni 1,3 sm-dən çox olmayan, lentin hərəkət sürəti 50 mm/s-dən çox olmamaqla yazılışa və canlandırmaya imkan verən  əd  15
 8521 10 800 0  --- digərləri  əd  15
 8521 90 000 0  - digərləri  əd  15
 8522  Yalnız və əsasən 8510-8521 mal mövqelərində təsnif edilən aparaturalarla istifadəyə yararlı avadanlıqların hissələri və ləvazimatları:    
 8522 10 000 0  - səsgötürənlər  -  15
 8522 90  - digərləri:    
 8522 90 100 0  -- tərkibində iki və ya daha artıq birləşmiş komponent olan, 8520 90 yarımmövqeyində təsnif edilən avadanlıqlar üçün nəzərdə tutulmuş modullar və qovşaqlar, mülki aviasiya üçün  -  15
   -- digərləri:    
 8522 90 300 0  --- səsgötürənlərin iynələri; səsgötürənlərin iynələri üçün almaz, sapfir və digər qiymətli və ya azqiymətli daşlar (təbii, süni və ya rekonstruksiya edilmiş), bərkidilmiş və ya bərkidilməmiş  -  15
   --- digərləri:    
   ---- elektron modullar:    
 8522 90 510 0  ----- 8520 20 000 0 alt yarımmövqeyindəki aparaturaların  -  15
 8522 90 590 0  ----- digərləri  -  15
 8522 90 930 0  ---- səs yazılışı və canlandırılması qurğularının hazırlanması üçün istifadə olunan, qalınlıqları 53 mm-dən çox olmayan ayrı-ayrı kasset dekləri  -  15
 8522 90 980 0  ---- digərləri  -  15
 8523  Səs yazılışı və ya başqa şəkildə analoji yazılar üçün yazılmamış hazır daşıyıcılar, 37-ci qrupun məmulatlarından başqa:    
   - maqnit lentləri:    
 8523 11 000 0  -- eni 4 mm-dən çox olmayan  əd  15
 8523 12 000 0  -- eni 4 mm-dən artıq, lakin 6,5 mm-dən çox olmayan  əd  15
 8523 13 000 0  -- eni 6,5 mm-dən çox  əd  15
 8523 20  - maqnit diskləri:    
 8523 20 100 0  -- sərt  əd  15
 8523 20 900 0  -- digərləri  əd  15
 8523 30 000 0  - maqnit zolağı olan kartoçkalar  əd  15
 8523 90 000 0  - digərləri  əd  15
 8524  Səs yazılışı və ya analoji yazılışlar üçün vallar, lentlər və digər daşıyıcılar, yazılmış, valların hazırlanması üçün matrislər və formalar daxil olmaqla, 37-ci qrupun məmulatlarından başqa:    
 8524 10 000 0  - vallar  əd  15
   - lazerli oxuyucu sistemlər üçün disklər:    
 8524 31 000 0  -- səs və ya təsvirdən fərqli hadisələrin canlandırılması üçün  əd  15
 8524 32  -- yalnız səsin canlandırılması üçün:    
 8524 32 100 0  --- diametri 6,5 sm-dən çox olmayan  əd  15
 8524 32 900 0  --- diametri 6,5 sm-dən çox  əd  15
 8524 39  -- digərləri:    
 8524 39 100 0  --- maşının oxuya biləcəyi ikili formada olan, manipulyasiya edilə bilən və ya hesablayıcı maşınların köməyi ilə istifadəçiyə interaktiv giriş təmin edən komandaların, məlumatların, səsin və təsvirin canlandırılması üçün  əd  15
   --- digərləri:    
 8524 39 200 0  ---- universal, rəqəmli disklər  əd  15
 8524 39 800 0  ---- digərləri  əd  15
 8524 40 000 0  - səs və ya təsvirdən fərqli hadisələrin canlandırılması üçün maqnit lentləri  əd  5
   - digər maqnit lentləri:    
 8524 51 000 0  -- eni 4 mm-dən çox olmayan  əd  15
 8524 52 000 0  -- eni 4 mm-dən çox, lakin 6,5 mm-dən çox olmayan  əd  15
 8524 53 000 0  -- eni 6,5 mm-dən çox  əd  15
 8524 60 000 0  - maqnit zolağı olan kartoçkalar  əd  15
   - digərləri:    
 8524 91 000 0  -- səs və ya təsvirdən fərqli hadisələrin canlandırılması üçün  əd  5
 8524 99  -- digərləri:    
 8524 99 100 0  --- maşının oxuya biləcəyi ikili formada olan, manipulyasiya edilə bilən və ya hesablayıcı maşınların köməyi ilə istifadəçiyə interaktiv giriş təmin olunan komandaların, məlumatların, səsin və təsvirin canlandırılması üçün  əd  15
 8524 99 900 0  --- digərləri  əd  15
 8525  Radiotelefon, radioteleqraf, radio və ya televiziya yayımları üçün ötürücü aparaturalar, qəbuledici, səsyazıcı və ya canlandırıcı aparaturası olmayan; televiziya kameraları, kadr ba kadr təsviri videokameralar və digər çəkiliş videokameraları:    
 8525 10  - ötürücü aparaturalar:    
 8525 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün radioteleqraf və ya radiotelefon aparaturaları  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8525 10 500 0  --- radio teleqraf və ya radio telefon aparaturaları  əd  0.5
 8525 10 800 0  --- digərləri  əd  0.5
 8525 20  - qəbuledici qurğusu olan ötürücü aparaturalar:    
 8525 20 100 0  -- mülki aviasiya üçün radioteleqraf və ya radiotelefon aparaturaları  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8525 20 910 0  --- peyk rabitə şəbəkəsi üçün (mobil telefonlar)  əd  15
 8525 20 990 0  --- digərləri  əd  15
 8525 30  - televiziya kameraları:    
 8525 30 100 0  -- üç və ya daha artıq ötürücü trubkalarla  əd  15
 8525 30 900 0  -- digərləri  əd  15
 8525 40  - kadr ba kadr təsviri videokameralar və digər çəkiliş videokameraları; elektron (rəqəmli) videokameralar:    
   -- kadr ba kadr təsviri videokameralar; elektron (rəqəmli) videokameralar:    
 8525 40 110 0  --- elektron (rəqəmli)  əd  15
 8525 40 190 0  --- digərləri  əd  15
   -- digər çəkiliş videokameraları:    
 8525 40 910 0  --- yalnız, televiziya kameralarının köməyi ilə alınmış səs və təsvirləri yaza bilən  əd  15
 8525 40 990 0  --- digərləri  əd  15
 8526  Radiolokasiya, radionaviqasiya aparaturası və distansion idarə olunan radio aparaturalar:    
 8526 10  - radiolokasiya aparaturalar:    
 8526 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8526 10 900 0  -- digərləri  əd  15
   - digərləri:    
 8526 91  -- radionaviqasiya aparaturalar:    
   --- mülki aviasiya üçün:    
 8526 91 110 0  ---- radionaviqasiya qəbulediciləri  əd  0.5
 8526 91 190 0  ---- digərləri  əd  5
 8526 91 900 0  --- digərləri  əd  5
 8526 92  -- distansion idarə olunan radio aparaturalar:    
 8526 92 100 0  --- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8526 92 900 0  --- digərləri  əd  5
 8527  Radiotelefon, radioteleqraf əlaqəsi və ya radio yayım üçün qəbuledici aparaturalar, səsyazıcı və ya canlandırıcı aparaturalarla və ya saatlarla bir korpusda yerləşdirilmiş və ya yerləşdirilməmiş:    
   - xarici enerji mənbəyi olmadan işləyən geniş yayımlı radioqəbuledicilər, radiotelefon və ya radioteleqraf siqnallarını qəbul edə bilən qəbuledicilər daxil olmaqla:    
 8527 12  -- cib kasset pleyerləri, radioqəbuledici ilə:    
 8527 12 100 0  --- analoq və rəqəmli oxuyucu sistemlə  əd  15
 8527 12 900 0  --- digərləri  əd  15
 8527 13  -- səsyazıcı və ya səscanlandırıcı qurğularla olan digər aparaturalar:    
 8527 13 100 0  --- lazerli oxuyucu sistemlə  əd  15
   --- digərləri:    
 8527 13 910 0  ---- kasset tipli analoq və rəqəmli oxuyucu sistemlə  əd  15
 8527 13 990 0  ---- digərləri  əd  15
 8527 19 000 0  -- digərləri  əd  15
   - yalnız xarici enerji mənbəyi ilə işləyə bilən, geniş yayımlı radio qəbuledicilər, mühərrikli nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan, həmçinin radiotelefon və ya radioteleqraf siqnallarını qəbul edə bilən qəbuledicilər daxil edilməklə:    
 8527 21  -- səs yazma və səsləndirmə üçün qurğularla birlikdə olan:    
   --- rəqəm (elektron) radioinformasiya sisteminin siqnallarını qəbul edən və kodunu aça bilən:    
 8527 21 200 0  ---- lazerli oxuma sistemlə  əd  15
   ---- digərləri:    
 8527 21 520 0  ----- kasset tipli analoq və rəqəmli oxuyucu sistemlə  əd  15
 8527 21 590 0  ----- digərləri  əd  15
   --- digərləri:    
 8527 21 700 0  ---- lazerli oxuma sistemlə  əd  15
   ---- digərləri:    
 8527 21 920 0  ----- kasset tipli analoq və rəqəmli oxuyucu sistemlə  əd  15
 8527 21 980 0  ----- digərləri  əd  15
 8527 29 000 0  -- digərləri  əd  15
   - geniş yayımlı radioqəbuledicilər, radioteleqraf və ya radiotelefon siqnallarını qəbul edə bilən qəbuledicilər daxil olmaqla, digərləri:    
 8527 31  -- səs yazma və səsləndirmə üçün qurğularla birlikdə olan:    
   --- həmin korpusda bir və ya daha artıq reproduktorla:    
 8527 31 110 0  ---- kasset tipli analoq və rəqəmli oxuyucu sistemlə  əd  15
 8527 31 190 0  ---- digərləri  əd  15
   --- digərləri:    
 8527 31 910 0  ---- lazerli oxuma sistemlə  əd  15
   ---- digərləri:    
 8527 31 930 0  ----- kasset tipli analoq və rəqəmli oxuyucu sistemlə  əd  15
 8527 31 980 0  ----- digərləri  əd  15
 8527 32  -- səs yazma və səsləndirmə üçün qurğularla birlikdə olmayan, lakin saatla birlikdə olan:    
 8527 32 100 0  --- zəngli saatlı radio qəbuledici  əd  15
 8527 32 900 0  --- digərləri  əd  15
 8527 39  -- digərləri:    
 8527 39 200 0  --- quraşdırılmamış gücləndirici ilə  əd  15
 8527 39 800 0  --- quraşdırılmış gücləndirici ilə  əd  15
 8527 90  - digər aparatura:    
 8527 90 100 0  -- mülki aviasiya üçün radiotelefon və ya radioteleqraf qəbuledicilər  əd  15
   -- digərləri:    
 8527 90 920 0  --- çağırış siqnallarını və ya peycinq məlumatlarını qəbul etmək üçün portativ qəbuledicilər  əd  15
 8527 90 980 0  --- digərləri  əd  15
 8528  Televiziya rabitəsi üçün qəbuledici aparaturalar, əlavə radioyayım qəbulediciləri və ya səs və ya təsviri yazan və ya canlandıran aparaturası olan, yaxud olmayan; videomonitor və videoproyektorlar:    
   - televiziya rabitəsi üçün qəbuledici aparaturalar, əlavə radioyayım qəbulediciləri və ya səs və ya təsviri yazan və ya canlandıran aparaturası olan, yaxud olmayan:    
 8528 12  -- rəngli təsvirdə:    
 8528 12 100 0  --- televiziya proyeksiya avadanlıqları  əd  15
 8528 12 200 0  --- əlavə, vidioyazan və ya videocanlandıran aparaturası olan, yaxud olmayan aparatura  əd  15
   --- digərləri:    
   ---- qurulmuş trubka ilə:    
   ----- ekranının tərəflərinin uzunluqlarının nisbəti en/hündürlük 1,5-dən az, ekranının dioqanalının ölçüsü:    
 8528 12 520 0  ------ 42 sm-dən çox olmayan  əd  15
 8528 12 540 0  ------ 42 sm-dən çox, lakin 52 sm-dən çox olmayan  əd  15
 8528 12 560 0  ------ 52 sm-dən çox, lakin 72 sm-dən çox olmayan  əd  15
 8528 12 580 0  ------ 72 sm-dən çox  əd  15
   ----- digərləri:    
   ------ açılma parametri 625 xətdən çox olmayan, ekranının dioqanalının ölçüsü:    
 8528 12 620 0  ------- 75 sm-dən çox olmayan  əd  15
 8528 12 660 0  ------- 75 sm-dən çox  əd  15
   ------ açılma parametri 625 xətdən çox olan:    
 8528 12 720 0  ------- vertikal həddi 700 xətdən az olan  əd  15
 8528 12 760 0  ------- vertikal həddi 700 xətt və ya çox olan  əd  15
   ---- digərləri:    
   ----- ekranı:    
 8528 12 810 0  ------ ekranının tərəflərinin uzunluqlarının nisbəti en/uzunluq 1,5-dən az  əd  15
 8528 12 890 0  ------ digərləri  əd  15
   ----- ekransız:    
   ------ videotyunerlər:    
 8528 12 900 0  ------- hesablama maşınlarına quraşdırılmaq üçün elektron modullar  əd  15
 8528 12 910 0  ------- mikroprosessor əsasında priborlu aparatlar, internetə qoşulmaq üçün və interaktiv informasiya mübadiləsi funksiyasını daşıyan modemi olan, televiziya siqnallarını qəbul edə bilən (kommunikasiya funksiyalı televiziya qəbulediciləri)  əd  15
   ------- digərləri:    
 8528 12 940 0  -------- rəqəmli (elektron), birgə rəqəm və analoq daxil edilməklə  əd  15
 8528 12 950 0  -------- digərləri  əd  15
 8528 12 980 0  ------ digərləri  əd  15
 8528 13 000 0  -- qara-ağ və ya digər monoxrom təsvirlər  əd  15
   - videomonitorlar:    
 8528 21  -- rəngli təsvirdə:    
   --- elektron-şüa trubkası ilə:    
 8528 21 140 0  ---- ekranının tərəflərinin uzunluqlarının nisbəti en/uzunluq 1,5-dən az  əd  15
   ---- digərləri:    
 8528 21 160 0  ----- açılma parametri 625 xətdən çox olmayan  əd  15
 8528 21 180 0  ----- açılma parametri 625 xətdən çox olan  əd  15
 8528 21 900 0  --- digərləri  əd  15
 8528 22 000 0  -- qara-ağ və ya digər monoxrom təsvirlər  əd  15
 8528 30  - videoproyektorlar:    
 8528 30 050 0  -- yastı displeyin köməyi ilə işləyən (məsələn, maye kristallar əsasında qurğular), hesablama maşınından alınan rəqəmli məlumatı əks etdirə bilən  əd  15
   -- digərləri:    
 8528 30 200 0  --- rəngli təsvirdə  əd  15
 8528 30 900 0  --- qara-ağ və ya digər monoxrom təsvirlər  əd  15
 8529  Yalnız və ya əsasən 8525-8528 mal mövqelərində təsnif edilən aparaturalar üçün nəzərdə tutulmuş hissələr:    
 8529 10  - antena və bütün tiplərdən olan antena əksediciləri; bu məmulatlarla birgə istifadə olunan hissələr:    
 8529 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  15
   -- digərləri:    
   --- antenalar:    
 8529 10 150 0  ---- radioteleqraf və ya radiotelefon aparaturalar üçün antenalar  -  15
 8529 10 200 0  ---- portativ aparatlar və ya mühərrikli nəqliyyat vasitələrində quraşdırılan aparatlar üçün teleskop və milşəkilli antenalar  -  15
   ---- yayımlayıcı radio və televiziya qəbulediciləri üçün xarici antenalar:    
 8529 10 310 0  ----- peyk vasitəsi ilə qəbul üçün  -  15
 8529 10 390 0  ----- digərləri  -  15
 8529 10 400 0  ---- yayımlayıcı radio və televiziya qəbulediciləri üçün daxili antenalar, quraşdırılmışlar daxil olmaqla  -  15
 8529 10 450 0  ---- digərləri  -  15
 8529 10 700 0  --- antena süzgəcləri və ayırıcı qurğular  -  15
 8529 10 900 0  --- digərləri  -  15
 8529 90  - digərləri:    
 8529 90 100 0  -- 8526 10 100 0, 8526 91110 0, 8526 91 190 0 və 8526 92 100 0 alt yarımmövqelərində təsnif edilən aparaturalar üçün iki və daha artıq hissə və ya detallardan ibarət olub birlikdə bərkidilmiş modullar və qovşaqlar, mülki aviasiya üçün  -  15
   -- digərləri:    
 8529 90 400 0  --- 8525 10 500 0, 8525 20 910 0, 8525 20 990 0, 8525 40 110 0 və 8527 90 920 0 alt yarımmövqelərindəki aparatura hissələri  -  15
   --- digərləri:    
   ---- korpuslar:    
 8529 90 510 0  ----- ağacdan  -  15
 8529 90 590 0  ----- digər materiallardan  -  10
 8529 90 720 0  ---- elektron modullar  -  5
   ---- digərləri:    
 8529 90 810 0  ----- 8525 30 yarımmövqeyindəki televiziya kameraları və 8527 və 8528 mal mövqelərindəki aparaturalar üçün  -  10
 8529 90 880 0  ----- digərləri  -  10
 8530  Dəmir yollarında, tramvay xətlərində, avtomobil və daxili su yollarında, parkovka yerlərində, limanlarda və ya aerodromlarda hərəkətin idarə olunması və ya təhlükəsizliyin təminatı üçün elektrik siqnalizasiya qurğuları (8508 mal mövqeyində təsnif edilən avadanlıqlardan başqa):    
 8530 10 000 0  - dəmir yolu və tramvay xətləri üçün avadanlıqlar  əd  0.5
 8530 80 000 0  - digər avadanlıqlar  əd  10
 8530 90 000 0  - hissələr  -  10
 8531  Səs və vizual siqnalizasiya elektroavadanlıqları (məsələn, zənglər, sirenalar, indikator panelləri, mühafizə və yanğın siqnalizasiyaları), 8512 və ya 8530 mal mövqelərində göstərilən avadanlıqlardan başqa:    
 8531 10  - yanğın təhlükəsizliyi və ya mühafizənin təmin edilməsi üçün siqnalizasiya qurğuları və analoji qurğular:    
 8531 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8531 10 200 0  --- mühərrikli nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan  əd  10
 8531 10 300 0  --- binalarda istifadə olunan  əd  10
 8531 10 800 0  --- digərləri  əd  10
 8531 20  - indikator panelləri, özündə maye kristallarda cihazlar və ya işıq diodları olan:    
 8531 20 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8531 20 300 0  --- işıq diodları əlavə olunan  əd  10
   --- maye kristallarda cihazlar əlavə olunan:    
 8531 20 500 0  ---- aktiv matrisa kristallarda cihazlar əlavə olunan  əd  10
 8531 20 800 0  ---- digərləri  əd  10
 8531 80  - digər qurğular:    
 8531 80 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8531 80 300 0  --- yastı displeyli cihazlar  əd  10
 8531 80 800 0  --- digərləri  əd  10
 8531 90  - hissələr:    
 8531 90 200 0  -- 8531 20 yarımmövqeyindəki və 8531 80 300 0 alt yarımmövqeyindəki aparaturaların  -  10
 8531 90 800 0  -- digərləri  -  10
 8532  Sabit, dəyişən və tənzimlənən (uyğunlaşdırılan) elektrik kondensatorları:    
 8532 10 000 0  - tezliyi 50/60 Hs olan elektrik şəbəkələri üçün və 0,5 kVA-dan az olmayan reaktiv gücə hesablanmış sabit tutumlu kondensatorlar (güc kondensatorları)  -  3
   - digər sabit tutumlu kondensatorlar:    
 8532 21 000 0  -- tantal  -  3
 8532 22 000 0  -- alüminium elektrolitli  -  3
 8532 23 000 0  -- birqatlı keramik  -  3
 8532 24 000 0  -- çoxqatlı keramik  -  3
 8532 25 000 0  -- kağız və ya plastik kütlədən olan dielektriklə  -  3
 8532 29 000 0  -- digərləri  -  3
 8532 30 000 0  - dəyişən tutumlu və tənzimlənən kondensatorlar  -  3
 8532 90 000 0  - hissələr  -  3
 8533  Elektrik rezistorlar (reostat və potensiometrlər daxil olmaqla), qızdırıcı elementlərdən başqa:    
 8533 10 000 0  - sabit, kömür,kompozit və ya plyonkalı rezistorlar  -  3
   - digər sabit rezistorlar:    
 8533 21 000 0  -- gücü 20 Vt-dan çox olmayan  -  3
 8533 29 000 0  -- digərləri  -  3
   - dəyişən, məftilli rezistorlar, reostat və potensiometrlər daxil olmaqla:    
 8533 31 000 0  -- gücü 20 Vt-dan çox olmayan  -  3
 8533 39 000 0  -- digərləri  -  3
 8533 40  - digər dəyişən rezistorlar, reostatlar və potensiometrlər daxil olmaqla:    
 8533 40 100 0  -- gücü 20 Vt-dan çox olmayan  -  3
 8533 40 900 0  -- digərləri  -  3
 8533 90 000 0  - hissələr  -  3
 8534 00  Çap olunmuş sxemlər:    
   - yalnız cərəyanötürücü elementlərdən və kontaktlardan ibarət:    
 8534 00 110 0  -- çox qatlı çap olunmuş sxemləri  -  15
 8534 00 190 0  -- digərləri  -  15
 8534 00 900 0  - digər passiv elementlərlə  -  15
 8535  Elektrik dövrlərinin və ya 1000 V-dan çox gərginlikli elektrik dövrlərinənin kommutasiyası və ya qorunması və ya elektrik dövrlərinə qoşulması üçün elektrik aparaturaları (məsələn, elektrik açarları, dəyişdirici açarlar, kəsicilər, əriyən qoruyucular, ildırımötürənlər, cərəyan məhdudlaşdırıcıları, gərginlik sıçrayışlarının söndürücüləri, birləşdirici qutular, cərəyan-qəbulediciləri, cərəyangötürücüləri):    
 8535 10 000 0  - əriyən qoruyucular  -  3
   - avtomatik açarlar:    
 8535 21 000 0  -- 72,5 kV-dan az gərginlik üçün  -  0
 8535 29 000 0  -- digərləri  -  0
 8535 30  - ayırıcılar və kəsicilər:    
 8535 30 100 0  -- 72,5 kv-dan az gərginlik üçün  -  0
 8535 30 900 0  -- digərləri  -  0
 8535 40 000 0  - ildırımötürənlər, cərəyanməhdudlaşdırıcılar və cərəyan sıçrayışlarının söndürücüləri  -  0
 8535 90 000 0  - digərləri  -  0
 8536  Elektrik dövrlərinin və ya 1000 V-dan çox gərginlikli elektrik dövrlərinənin kommutasiyası və ya qorunması və ya elektrik dövrlərinə qoşulması üçün elektrik aparaturaları (məsələn, açarlar, dəyişdirici açarlar, kəsicilər, rele, əriyən qoruyucular, titrəyiş (rəqs) söndürücüləri, ştepsel vilka və rozetkaları, elektrik lampaları üçün patronlar, birləşdirici qutular):    
 8536 10  - əriyən qoruyucular:    
 8536 10 100 0  -- 10 A-dan çox olmayan cərəyan gücünə  -  15
 8536 10 500 0  -- 10 A-dan artıq, lakin 63 A-dan çox olmayan cərəyan gücünə  -  15
 8536 10 900 0  -- 63 A-dan çox cərəyan gücünə  -  15
 8536 20  - avtomatik elektrik açarları:    
 8536 20 100 0  -- 63 A-dan çox olmayan cərəyan gücünə  -  15
 8536 20 900 0  -- 63 A-dan çox cərəyan gücünə  -  15
 8536 30  - elektrik dövrlərinin qorunması üçün digər qurğular:    
 8536 30 100 0  -- 16 A-dan çox olmayan cərəyan gücünə  -  15
 8536 30 300 0  -- 16 A-dan artıq, lakin 125 A-dan çox olmayan cərəyan gücünə  -  15
 8536 30 900 0  -- 125 A-dan çox cərəyan gücünə  -  15
   - rele:    
 8536 41  -- 60 V-dan çox olmayan gərginliyə:    
 8536 41 100 0  --- 2A-dan çox olmayan cərəyan gücünə  -  15
 8536 41 900 0  --- 2 A-dan artıq cərəyan gücünə  -  3
 8536 49 000 0  -- digərləri  -  15
 8536 50  - digər dəyişdirici açarlar:    
 8536 50 030 0  -- optiki birləşmiş giriş və çıxış dövrlərdən ibarət olan dəyişən cərəyan elektron dəyişdirici açarları (izolə olunmuş teristorda dəyişən cərəyan dəyişdirici açarları)  -  15
 8536 50 050 0  -- elektron dəyişdirici açarları, temperatur qoruyucusu olan elektron dəyişdirici açarları daxil olmaqla, tranzistor və loqiki kristarlardan (kristal üzərində kristal texnologiyalı) ibarət olan  -  15
 8536 50 070 0  -- 11 A cərəyan gücünə hesablanmış elektromexaniki otaq açarları  -  15
   -- digərləri:    
   --- 60 V-dan çox olmayan gərginliyə:    
 8536 50 110 0  ---- düyməli dəyişdirici açarlar  -  15
 8536 50 150 0  ---- dönən dəyişdirici açarlar  -  15
 8536 50 190 0  ---- digərləri  -  15
 8536 50 800 0  --- digərləri  -  15
   - lampalar üçün patronlar, ştepsellər və rozetkalar:    
 8536 61  -- lampalar üçün patronlar:    
 8536 61 100 0  --- közərmə lapmaları üçün patronlar  -  15
 8536 61 900 0  --- digərləri  -  15
 8536 69  -- digərləri:    
 8536 69 100 0  --- koaksil kabellər üçün  -  15
 8536 69 300 0  --- çap olunmuş sxemlər üçün  -  15
 8536 69 900 0  --- digərləri  -  15
 8536 90  - digər qurğular:    
 8536 90 010 0  -- elektrik dövrləri üçün ilkin toplanmış elementlər  -  15
 8536 90 100 0  -- məftil və kabellər üçün kontakt elementləri və birləşdiricilər  -  15
 8536 90 200 0  -- yarımkeçirici lövhələrin yoxlanması üçün zondlar  -  15
 8536 90 850 0  -- digərləri  -  15
 8537  Elektrik cərəyanının idarəsi və ya bölüşdürülməsi üçün 8535 və 8536 mal mövqelərinin iki və ya daha artıq qurğusu ilə təchiz olunmuş, tərkibinə 8517 mal mövqeyinin kommutasiya qurğularından başqa, 90-cı qrupun cihaz və qurğularını və rəqəmli idarə aparatlarını alan pultlar, panellər, konsollar, stollar, bölüşdürücü şitlər və digər elektrik aparatları üçün altlıqlar:    
 8537 10  -1000 V-dan çox olmayan gərginliyə:    
 8537 10 100 0  -- hesablayıcı maşın quraşdırılmış rəqəmli idarə panelləri  -  10
   -- digərləri:    
 8537 10 910 0  --- proqramlaşdırılan yaddaşlı nəzarətçilər  -  5
 8537 10 990 0  --- digərləri  -  5
 8537 20  - 1000 V-dan çox gərginliyə:    
 8537 20 910 0  -- 1000 V-dan yuxarı, lakin 72,5 kv-dan çox olmayan gərginliyə  -  10
 8537 20 990 0  -- 72,5 kV-dan çox gərginliyə  -  10
 8538  Yalnız və ya əsasən 8535, 8536 və ya 8537 mal mövqelərindəki aparaturalar üçün nəzərdə tutulmuş hissələr:    
 8538 10 000 0  - müvafiq aparaturalarla komplektləşdirilməmiş, 8537 mal mövqeyinin məmulatları üçün nəzərdə tutulmuş pultlar, panellər, konsollar, stollar, bölüşdürücü şitlər və digər altlıqlar  -  5
 8538 90  - digərləri:    
   -- 8536 90 200 0 alt yarımmövqeyindəki yarımkeçirici lövhələrin yoxlanması üçün zondlar:    
 8538 90 110 0  --- elektron modullar  -  5
 8538 90 190 0  --- digərləri  -  5
   -- digərləri:    
 8538 90 910 0  --- elektron modullar  -  5
 8538 90 990 0  --- digərləri  -  5
 8539  Elektrik közərmə və ya qazlaboşalan lampaları, germetik, işığı istiqamətlənmiş lampalar daxil olmaqla, eləcə də ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı lampalar; qövs lampaları:    
 8539 10  - germetik, işığı istiqamətlənmiş lampalar:    
 8539 10 100 0  -- mülki aviasiya üçün  əd  0.5
 8539 10 900 0  -- digərləri  əd  15
   - digər közərmə lampaları, ultrabənövşəyi və infraqırmızı şüa lampaları istisna edilməklə:    
 8539 21  -- halogenli, volfram telli:    
 8539 21 300 0  --- motosikl və ya avtomobillər üçün  əd  15
   --- digərləri, aşağıdakı gərginliyə hesablanmış:    
 8539 21 920 0  ---- 100 V-dan çox  əd  15
 8539 21 980 0  ---- 100 V-dan çox olmayan  əd  15
 8539 22  -- digərləri, gücü 200 Vt-dan çox olmayan və 100 V-dan çox gərginliyə hesablanmış:    
 8539 22 100 0  --- reflektor lampaları  əd  15
 8539 22 900 0  --- digərləri  əd  15
 8539 29  -- digərləri:    
 8539 29 300 0  --- motosikl və ya digər mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün  əd  15
   --- digərləri, gərginliyə hesablanmış:    
 8539 29 920 0  ---- 100 V-dan çox  əd  15
 8539 29 980 0  ----100 V-dan çox olmayan  əd  15
   - qazlaboşalan lampalar, ultrabənövşəyi şüa lampaları istisna edilməklə:    
 8539 31  -- termokatodlu lüminesent:    
 8539 31 100 0  --- ikisokollu  əd  15
 8539 31 900 0  --- digərləri  əd  15
 8539 32  -- civə və ya natrium lampaları; metal-halogen lampalar:    
 8539 32 100 0  --- civə lampaları  əd  15
 8539 32 500 0  --- natrium lampaları  əd  15
 8539 32 900 0  --- metal-halogen lampalar  əd  15
 8539 39 000 0  -- digərləri  əd  15
   - ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı şüa lampaları; qövs lampaları:    
 8539 41 000 0  -- qövs lampaları  əd  15
 8539 49  -- digərləri:    
 8539 49 100 0  --- ultrabənövşəyi şüalanma lampaları  əd  15
 8539 49 300 0  --- infraqırmızı şüalanma lampaları  əd  15
 8539 90  - hissələr:    
 8539 90 100 0  -- lampalar üçün sokollar  -  0.5
 8539 90 900 0  -- digərləri  -  15
 8540  Elektron lampaları və trubkaları, termokatodla, soyuq katodla və ya fotokatodla (məsələn, vakuum, buxar və ya qaz doldurulmuş lampalar və trubkalar, civə qövslü düzləndirici lampalar və trubkalar və elektron-şüa trubkaları, ötürücü televiziya trubkaları):    
   - elektron-şüa televiziya trubkaları, videomonitorlar üçün elektron-şüa trubkaları daxil edilməklə:    
 8540 11  -- rəngli təsvirdə:    
   --- ekranın tərəflərinin nisbəti en/uzunluq 1,5-dən az, ekranın diaqanal ölüçüsü:    
 8540 11 110 0  ---- 42 sm-dən çox olmayan  əd  10
 8540 11 130 0  ---- 42 sm-dən artıq, lakin 52 sm-dən çox olmayan  əd  10
 8540 11 150 0  ---- 52 sm-dən artıq, lakin 72 sm-dən çox olmayan  əd  10
 8540 11 190 0  ---- 72 sm-dən artıq  əd  10
   --- digərləri, ekranının diaqanal ölçüsü:    
 8540 11 910 0  ---- 75 sm-dən çox olmayan  əd  10
 8540 11 990 0  ---- 75 sm-dən çox  əd  10
 8540 12 000 0  -- qara-ağ və ya digər monoxrom təsvirlər  əd  10
 8540 20  - ötürücü televiziya trubkaları; elektron-optik dəyişdiriciləri və təsvirin parlaqlığının gücləndiriciləri; digər fotokatod trubkaları:    
 8540 20 100 0  -- ötürücü televiziya trubkaları  əd  10
 8540 20 800 0  -- digərləri  əd  10
 8540 40 000 0  - məlumatların/qrafiklərin çıxarılması üçün displey trubkaları, rəngli, ekranda lüminofor nöqtələrin 0,4 mm-dən kiçik addımı ilə  əd  10
 8540 50 000 0  - məlumatların/qrafiklərin çıxarılması üçün displey trubkaları, qara-ağ və ya digər monoxrom təsvirdə  əd  10
 8540 60 000 0  - digər elektron-şüa trubkalar  əd  10
   - mikrodalğalı trubkalar (məsələn, maqnetronlar, klistronlar, qaçan dalğa lampaları, əks dalğa lampaları), idarə toru ilə olan lampalar istisna olmaqla:    
 8540 71 000 0  -- maqnetronlar  əd  10
 8540 72 000 0  -- klistronlar  əd  10
 8540 79 000 0  -- digərləri  əd  10
   - digər elektron lampalar və trubkalar:    
 8540 81 000 0  -- elektron lampalar və qəbuledici və ya gücləndirici trubkalar  əd  10
 8540 89 000 0  -- digərləri  əd  10
   - hissələri:    
 8540 91 000 0  -- elektron-şüa trubkalarının  -  10
 8540 99 000 0  -- digərləri  -  10
 8541  Diodlar, tranzistorlar və analoji yarımkeçirici cihazlar; fotoyahəssas yarımkeçirici cihazlar, modullara yığılmış və ya yığılmamış, panelə quraşdırılmış və ya quraşdırılmamış fotoqalvanik elementlər daxil olmaqla; işıq saçan diodlar; toplu şəklində olan pyezoelektrik kristallar:    
 8541 10 000 0  - diodlar, fotodiod və ya işıq saçan diodlardan başqa  əd  5
   - tranzistorlar, fototranzistorlardan başqa:    
 8541 21 000 0  -- yayılma gücü 1 Vt-dan az olan  əd  5
 8541 29 000 0  -- digərləri  əd  5
 8541 30 000 0  - tiristorlar, dinistorlar və trinistorlar, fotohəssas cihazlardan başqa  əd  5
 8541 40  - fotoyahəssas yarımkeçirici cihazlar, modullara yığılmış və ya yığılmamış, panelə quraşdırılmış və ya quraşdırılmamış fotoqalvanik elementlər daxil olmaqla; işıq saçan diodlar:    
 8541 40 100 0  -- işıq saçan diodlar, lazer diodları daxil olmaqla  əd  5
 8541 40 900 0  -- digərləri  əd  5
 8541 50 000 0  - digər yarımkeçirici cihazlar  əd  5
 8541 60 000 0  - toplu pyezoelektrik kristallar  əd  5
 8541 90 000 0  - hissələr  -  5
 8542  Elektron inteqral sxemlər və mikroyığımlar:    
 8542 10 000 0  -- elektron inteqral sxemli kartoçkalar ("intellektual" kartoçkalar)  əd  10
   - monolit inteqral sxemlər:    
 8542 21  -- rəqəmli:    
   --- metal oksid-yarımkeçirici strukturları (MOY strukturları):    
 8542 21 010 0  ---- hələ kristallara kəsilməmiş yarımkeçirici lövhələr  əd  10
 8542 21 050 0  ---- kristallar  əd  10
   ---- digərləri:    
   ----- yadda saxlayan qurğular:    
   ------ dinamik operativ yaddaş qurğuları (DOYQ):    
 8542 21 110 0  ------- yaddaşının tutumu 4 M bit-dən çox olmayan  əd  10
 8542 21 130 0  ------- yaddaşının tutumu 4 M bit-dən çox, lakin 16 M bit-dən çox olmayan  əd  10
 8542 21 150 0  ------- yaddaşının tutumu 16 Mbit-dən çox, lakin 64 Mbit-dən çox olmayan  əd  10
 8542 21 170 0  ------- yaddaşının tutumu 64 Mbit-dən çox olan  əd  5
 8542 21 200 0  ------ statik operativ yaddaş qurğusu (SOYQ), ixtiyari seçmə ilə KEŞ- yaddaş daxil edilməklə  əd  5
 8542 21 250 0  ------ ultrabənövşəyi silinmə ilə enidən proqramlaşdırıla bilən daimi yaddaş qurğuları (UBDPSYQ)  əd  5
   ------ elektrik silinmə ilə yenidən proqramlaşdırıla bilən daimi yaddaş qurğuları (ESPDYQ), FLEŞ- ESPDYQ daxil edilməklə:    
   ------- FLEŞ-ESPDYQ:    
 8542 21 310 0  -------- yaddaşının tutumu 4 M bit-dən çox olmayan  əd  5
 8542 21 330 0  -------- yaddaşının tutumu 4 M bit-dən çox, lakin 16 M bit-dən çox olmayan  əd  5
 8542 21 350 0  -------- yaddaşının tutumu 16 M bit-dən çox, lakin 32 M bit-dən çox olmayan  əd  5
 8542 21 370 0  -------- yaddaşının tutumu 32 M bit-dən çox olan  əd  5
 8542 21 390 0  ------- digərləri  əd  5
 8542 21 410 0  ------ digər yadda saxlayan qurğular  əd  5
 8542 21 45  ----- mikroprosessorlar:    
 8542 21 451 0  ------ prosessor dərəcəsi 8 bitdən çox, lakin 16 bitdən çox olmayan, takt tezliyi 16 MHs-dən çox olmayan, IBM-lə uyğynlaşa bilən; takt tezliyi 16 MHs-dən çox olan siqnal prosessorları  əd  5
 8542 21 452 0  ------ prosessor dərəcəsi 16 bitdən çox, lakin 32 bitdən çox olmayan(konstrktiv SMD)  əd  5
 8542 21 459 0  ------ digərləri  əd  5
 8542 21 500 0  ----- mikronəzarətçilər və mikrokompüterlə  əd  5
   ----- digərləri:    
 8542 21 610 0  ------ mikroperiferik qurğular  -  5
 8542 21 690 0  ------ digərləri  -  5
   --- digərləri:    
 8542 21 710 0  ---- hələ kristallara kəsilməmiş yarımkeçirici lövhələr  əd  10
 8542 21 730 0  ---- kristallar  əd  10
   ---- digərləri:    
 8542 21 810 0  ----- yadda saxlayan qurğular  əd  10
 8542 21 83  ----- mikroprosessorlar:    
 8542 21 831 0  ------ prosessor dərəcəsi 8 bitdən çox, lakin 16 bitdən çox olmayan, takt tezliyi 16 MHs-dən çox olmayan, IBM-lə uyğynlaşa bilən; takt tezliyi 16 MHs-dən çox olan siqnal prosessorları  əd  5
 8542 21 832 0  ------ prosessor dərəcəsi 16 bitdən çox, lakin 32 bitdən çox olmayan (konstrktiv SMD)  əd  5
 8542 21 839 0  ------ digərləri  əd  5
 8542 21 850 0  ----- mikronəzarətçilər və mikrokompüterlər  əd  5
   ----- digərləri:    
 8542 21 910 0  ------ mikropereferik qurğular  -  10
 8542 21 990 0  ------ digərləri  -  10
 8542 29  -- digərləri:    
 8542 29 100 0  --- hələ kristallara kəsilməmiş yarımkeçirici lövhələr  -  10
 8542 29 200 0  --- kristallar  -  10
   --- digərləri:    
 8542 29 300 0  ---- gücləndiricilər  -  10
 8542 29 500 0  ---- gərginlik və tok tənzimləyiciləri  -  10
 8542 29 600 0  ---- idarəedici mikrosxemlər  -  10
 8542 29 700 0  ---- interfeyis mikrosxemləri; idarəedici funksiyaları yerinə yetirə bilən interfeyis mikrosxemləri  -  10
 8542 29 900 0  ---- digərləri  -  10
 8542 60 000 0  - hibrid inteqral mikrosxemlər  əd  10
 8542 70 000 0  - elektron mikroyığımlar  əd  10
 8542 90 000 0  - hissələr  -  10
 8543  Elektrik maşınları və fərdi funksiyaları olan aparaturalar, bu qrupun başqa yerində adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan:    
   - hissəcik sürətləndiriciləri:    
 8543 11 000 0  -- yarımkerici materialların aşqarlanması üçün ion implantasiya qurğuları  əd  5
 8543 19 000 0  -- digərləri  əd  5
 8543 20 000 0  - siqnal generatorları  əd  5
 8543 30  - qalvanik uzləmə, elektroliz və ya elektroforez üçün maşın və aparaturalar:    
 8543 30 200 0  -- maye aşılanması, aşkarlanması, fotorezistin yuyulması və ya yarımkeçirici lövhələrin və ya yastı displeylərin altlıqlarının təmizlənməsi üçün aparaturalar  əd  5
 8543 30 800 0  -- digərləri  əd  5
 8543 40 000 0  - elektrik mühafizə generatorları  əd  5
   - digər maşın və aparaturalar:    
 8543 81 000 0  -- xüsusi işarələr vurulmaqla kartoçka və birkalar (etiket, yarlıq və s), yaxınlaşdırma təsirinə əsaslanan  əd  5
 8543 89  -- digərləri:    
 8543 89 100 0  --- uçuş parametrlərinin bort registratorları, elektrik sinxronizatorlar və çevricilər, elektrik rezistorlu antidonma və antitərləmə qurğuları, mülki aviasiya üçün  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8543 89 150 0  ---- lüğət və ya tərcüməçi funksiyalı elektrik maşınları  əd  5
 8543 89 200 0  ---- antena gücləndiriciləri  əd  5
   ---- salyarilər və gün qaralması üçün analoji avadanlıqlar:    
   ----- lüminesent boruşəkilli ultrabənövşəyi (A) şüalanma lampaları üçün:    
 8543 89 510 0  ------ trubkasının maksimal uzunluğu 100 sm olan  əd  5
 8543 89 550 0  ------ digərləri  əd  5
 8543 89 590 0  ----- digərləri  əd  5
 8543 89 650 0  ---- yarımkeçirici lövhələri üzərində fiziki yolla çöküntü əmələ gətirən aparatlar  əd  5
 8543 89 730 0  ---- yarımkeçirici cihazların hermetizasiyası üçün avadanlıqlar  əd  5
 8543 89 750 0  ---- maye kristallik cihazların altlıqları üzərində tozlandırma yolu ilə fiziki çökdürmə aparatları  əd  5
 8543 89 790 0  ---- hesablayıcı maşınlara və onların bloklarına audio siqnalları təkmilləşdirmək imkanı verən aparatura (səs kartları); hesablayıcı maşınları və onların bloklarını modernləşdirmək üçün, pərakəndə satışa nəzərdə tutulmuş, ən azı reproduktor və/və ya mikrofondan və hesablayıcı maşınlara və onların bloklarına audio siqnalları təkmilləşdirmək imkanı verən modullardan (səs kartları) ibarət olan dəstlər  əd  5
 8543 89 950 0  ---- digərləri  əd  5
 8543 90  - hissələri:    
 8543 90 100 0  -- bir yerdə bərkidilmiş, iki və ya daha artıq hissə və ya detaldan ibarət modullar və qovşaqlar, mülki aviasiyada bort registratorları üçün  -  0.5
 8543 90 200 0  -- hesablayıcı maşınlarda quraşdırılmaq üçün elektron modullar  -  5
 8543 90 300 0  -- 8543 11 000 0, 8543 30 200 0, 8543 89 650 0 və ya 8543 89 730 0 alt yarımmövqelərindəki aparaturalar  -  5
 8543 90 400 0  -- 8543 89 750 0 alt yarımmövqeyindəki aparaturalar  -  5
 8543 90 800 0  -- digərləri  -  5
 8544  İzolə edilmiş məftillər (minalanmış və ya anodlaşdırılmış məftillər daxil olmaqla), kabellər (koaksilli kabellər daxil olmaqla) və digər izolə edilmiş elektrik naqilləri, birləşdirici detallarla və ya onlarsız; elektrik naqilləri və ya birləşdirici elementlərlə yığılıb-yığılmamasından asılı olmayaraq fərdi örtüklü (qabıqlı) liflərdən təşkil olunmuş lifli-optik kabellər:    
   - sarğı məftilləri:    
 8544 11  -- misdən:    
 8544 11 100 0  --- laklanmış və ya minalanmış  -  5
 8544 11 900 0  --- digərləri  -  15
 8544 19  -- digərləri:    
 8544 19 100 0  --- laklanmış və ya minalanmış  -  5
 8544 19 900 0  --- digərləri  -  15
 8544 20 000 0  - koaksil kabellər və digər koaksil elektrik naqilləri  -  15
 8544 30  - mühərrikli nəqliyyat vasitələrində, təyyarələrdə və ya gəmilərdə istifadə olunan alışdırma şamları üçün məftil komplektləri və digər naqil komplektləri:    
 8544 30 100 0  -- mülki aviasiya üçün  -  5
 8544 30 900 0  -- digərləri  -  15
   - 80 V-dan çox olmayan gərginlik üçün digər elektrik naqilləri:    
 8544 41  -- birləşdirici detallarla təchiz olunmuş:    
 8544 41 100 0  --- telekommunikasiyada istifadə olunan  -  15
 8544 41 900 0  --- digərləri  -  15
 8544 49  -- digərləri:    
 8544 49 200 0  --- telekommunikasiyada istifadə olunan  -  15
 8544 49 800 0  --- digərləri  -  15
   - 80 V-dan yuxarı, 1000 V-dan çox olmayan gərginliyə hesablanmış digər elektrik naqilləri:    
 8544 51  -- birləşdirici detallarla təchiz edilmiş:    
 8544 51 100 0  --- telekommunikasiyada istifadə olunan  -  15
 8544 51 900 0  --- digərləri  -  15
 8544 59  -- digərləri:    
 8544 59 100 0  --- keçiricisinin diametri 0,51 mm-dən çox, izolə edilmiş məftil və kabellər  -  10
   --- digərləri:    
 8544 59 200 0  ---- 1000 V gərginliyə  -  10
 8544 59 800 0  ---- 80 V-dan çox, lakin 1000 V-dan az gərginliyə  -  10
 8544 60  - 1000 V-dan çox gərginliyə hesablanmış digər elektrik naqilləri:    
 8544 60 100 0  -- mis məftil  -  10
 8544 60 900 0  -- digər məftil  -  10
 8544 70 000 0  - lifli-optik kabellər  -  5
 8545  Elektrotexnikada tətbiq edilən kömür elektrodlar, kömür şotkalar, lampalar və ya batareyalar üçün kömürlər və qrafitdən və ya karbonun başqa növlərindən olan digər məmulatlar, metalla və ya metalsız:    
   - elektrodlar:    
 8545 11 00  -- peçlərdə istifadə olunanlar:    
 8545 11 001 0  --- kömürdən, dairəvi kəsiyinin diametri 1000 mm çox olmayan və ya digər en kəsiyinin sahəsi 8000 sm3 çox olmayan  -  0.5
 8545 11 002 0  --- qrafit, dairəvi kəsiyinin diametri 520 mm çox, lakin 650 mm çox olmayan və ya digər en kəsiyinin sahəsi 2700 sm3 çox lakin 3300 sm3 çox olmayan  -  0.5
 8545 11 009 0  --- digərləri  -  0.5
 8545 19  -- digərləri:    
 8545 19 100 0  --- elektroliz qurğuları üçün  -  0.5
 8545 19 900 0  --- digərləri  -  5
 8545 20 000 0  - şotkalar  -  5
 8545 90  - digərləri:    
 8545 90 100 0  -- qızdırıcı müqavimətlər  -  5
 8545 90 900 0  -- digərləri  -  5
 8546  İstənilən materialdan elektrik izolyatorları:    
 8546 10 000 0  - şüşədən  -  5
 8546 20  - keramik:    
 8546 20 100 0  -- metal detallar olmadan  -  5
   -- metal detallarla:    
 8546 20 910 0  --- hava elektroötürücü xətləri və ya kontakt şəbəkələri üçün  -  5
 8546 20 990 0  --- digərləri  -  10
 8546 90  - digərləri:    
 8546 90 100 0  -- plastik kütlədən  -  10
 8546 90 900 0  -- digərləri  -  10
 8547  Elektrik maşınları üçün izoləedici armaturlar, tamamilə izolyasiya materiallarından hazırlanmış cihaz və avadanlıqlar, qəliblənmədə yalnız yığma məqsədi ilə istifadə olunan metal detallar hesaba alınmadan, 8646 mövqeyində göstərilmiş izolyatorlardan başqa; elektrik izoləedici borular və izolyasiya materialları ilə üzlənmiş qara metallardan birləşdirici detallar:    
 8547 10  - keramikadan izoləedici armaturlar:    
 8547 10 100 0  -- tərkibində 80 kütlə % və ya daha çox metal oksidi olan  -  10
 8547 10 900 0  -- digərləri  -  10
 8547 20 000 0  - plastik kütlədən izolyasiya armaturları  -  5
 8547 90 000 0  - digərləri  -  10
 8548  İlkin elementlərin, ilkin batareya və elektrik akkumlyatorların tullantı və qırıntıları; işlənib sıradan çıxmış ilkin batareyalar və işlənib sıradan çıxmış elektrik akkumlyatorları; bu qrupun diğər yerində adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan avadanlıq və ya aparaturaların elektrik hissələri:    
 8548 10  - ilkin elementlərin, ilkin batareya və elektrik akkumlyatorların tullantı və qırıntıları; işlənib sıradan çıxmış ilkin elementlər, işlənib sıradan çıxmış ilkin batareyalar və işlənib sıradan çıxmış elektrik akkumlyatorlar:    
 8548 10 100 0  -- işlənib sıradan çıxmış ilkin elementlər, işlənib sıradan çıxmış ilkin batareyalar  əd  5
   -- işlənib sıradan çıxmış elektrik akkumlyatorları:    
 8548 10 210 0  --- qurğuşun akkumlyatorlar  əd  5
 8548 10 290 0  --- digərləri  əd  5
   -- ilkin elementlərin, ilkin batareyaların və elektrik akkumlyatorların tullantı və qırıntıları:    
 8548 10 910 0  --- qurğuşun tərkibli  -  5
 8548 10 990 0  --- digərləri  -  5
 8548 90  - digərləri:    
 8548 90 100 0  -- müxtəlif növ yadda saxlayan qurğular, məsələn stek dinamik operativ yadda saxlayan qurğular və modullar kimi  -  5
 8548 90 900 0  -- digərləri  -  5
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb