Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 87 Quru nəqliyyat vasitələri, dəmiryolu və tramvay nəqliyyat vasitələrindən başqa, və onların hissələri və ləvazimatları

Qeydlər:

Bu qrupa yalnız relslərlə hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş dəmiryolu və tramvay qatarları daxil olunmur.

Bu qrupda traktor termini, traktorların birbaşa təyinatı ilə yanaşı, alətlər, dən, gübrə və ya digər yükləri daşımaq üçün qurğularla təchiz olunub, olunmamasından asılı olmayaraq, əsasən, digər nəqliyyat vasitələrinin, qurğuların və ya yüklərin yedəklənməsi və itələnməsi üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələrini bildirir.

8701 mal mövqeyindəki traktorların üzərinə dəyişilə bilən avadanlıq kimi quraşdırılmaq üçün konstruksiya olunmuş mexanizmlər və əmək alətləri müvafiq mal mövqelərinə daxil olunmalıdırlar, hətta onlar, traktorların üzərində quraşdırılıb, quraşdırılmamasından asılı olmayaraq onlarla (traktorlarla) birlikdə təqdim olunsa belə.

3. Avtomobil şassiləri kabinlərlə birlikdə 8706 mal mövqeyinə deyil, 8702-8704 mal mövqelərinə daxil olunur.

4. 8712 mal mövqeyinə ikitəkərli uşaq velosipedlərinin hamısı daxil olunur. Digər uşaq velosipedləri 9501 mal mövqeyinə daxil olunur.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 8701  Traktorlar (8709 mal mövqeyindəki traktorlardan başqa):    
 8701 10 000 0  - yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorlar  əd  0.5
 8701 20  - yarımqoşqular üçün təkərli traktorlar:    
 8701 20 10  -- təzələri:    
 8701 20 101 0  --- yəhərli dartıclar  əd  0.5
 8701 20 109 0  --- digərləri  əd  0.5
 8701 20 90  -- istismar olunmuş:    
 8701 20 901 0  --- yəhərli dartıclar  əd  0.5
 8701 20 909 0  --- digərləri  əd  0.5
 8701 30  - tırtıllı traktorlar:    
 8701 30 100 0  -- xizək trassları çəkmək üçün  əd  0.5
 8701 30 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8701 90  - digərləri:    
   -- kənd təsərrüfatı işləri üçün traktorlar (yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorlardan başqa) və meşə təsərrüfatı üçün traktorlar, təkərli:    
   --- təzələri, mühərrikinin gücü:    
 8701 90 110 0  ---- 18 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8701 90 200 0  ---- 18 kVt-dan yuxarı, lakin 37 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8701 90 250 0  ---- 37 kVt-dan yuxarı, lakin 59 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8701 90 310 0  ---- 59 kVt-dan yuxarı, lakin 75 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8701 90 350 0  ---- 75 kVt-dan yuxarı, lakin 90 kVt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8701 90 390 0  ---- 90 kVt-dan yuxarı  əd  0.5
 8701 90 500 0  --- istismar olunmuş  əd  0.5
 8701 90 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8702  Sürücü daxil olmaqla 10 nəfər və ya daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş mühərrikli nəqliyyat vasitələri:    
 8702 10  - sıxılmadan alışan daxiliyanma porşenli mühərrikləri (dizel və yarımdizel) ilə:    
   -- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olan:    
 8702 10 11  --- təzələri:    
 8702 10 111 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8702 10 112 0  ---- sürücü daxil olmaqla 12 nəfərdən çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
 8702 10 119 0  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
 8702 10 19  --- istismar olunmuş:    
 8702 10 191 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8702 10 192 0  ---- sürücü daxil olmaqla 12 nəfərdən çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar  əd  1 sm3 1 ABŞ dol.
 8702 10 199 0  ---- digərləri  əd  1 sm3 1 ABŞ dol.
   -- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan:    
 8702 10 91  --- təzələri:    
 8702 10 911 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8702 10 912 0  ---- sürücü daxil olmaqla 12 nəfərdən çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
 8702 10 919 0  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
 8702 10 99  --- istismar olunmuş:    
 8702 10 991 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8702 10 992 0  ---- sürücü daxil olmaqla 12 nəfərdən çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar  əd  1 sm3 1 ABŞ dol.
 8702 10 999 0  ---- digərləri  əd  1 sm3 1 ABŞ dol.
 8702 90  - digərləri:    
   -- qığılcımdan alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə:    
   -- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olan:    
 8702 90 11  --- təzələri:    
 8702 90 111 0  ----- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8702 90 112 0  ----- sürücü daxil olmaqla 12 nəfərdən çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
 8702 90 119 0  ----- digərləri  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
 8702 90 19  ---- istismar olunmuş:    
 8702 90 191 0  ----- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8702 90 192 0  ----- sürücü daxil olmaqla 12 nəfərdən çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar  əd  1 sm3 1 ABŞ dol.
 8702 90 199 0  ----- digərləri  əd  1 sm3 1 ABŞ dol.
   --- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan:    
 8702 90 31  ---- təzələri:    
 8702 90 311 0  ----- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8702 90 312 0  ----- sürücü daxil olmaqla 12 nəfərdən çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
 8702 90 319 0  ----- digərləri  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
 8702 90 39  ---- istismar olunmuş:    
 8702 90 391 0  ----- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8702 90 392 0  ----- sürücü daxil olmaqla 12 nəfərdən çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar  əd  1 sm3 1 ABŞ dol.
 8702 90 399 0  ----- digərləri  əd  1 sm3 1 ABŞ dol.
 8702 90 90  -- digər tipli mühərriklə:    
 8702 90 901 0  --- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8702 90 902 0  --- sürücü daxil olmaqla 12 nəfərdən çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
 8702 90 909 0  --- digərləri  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
 8703  Əsasən adamların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş minik avtomobilləri və digər motorlu nəqliyyat vasitələri (8702 mal mövqeyində təsnif edilən motorlu nəqliyyat vasitələrindən başqa), sərnişin-yük avtomobil-furqonları və yarış avtomobilləri daxil olmaqla:    
 8703 10  - məxsusi olaraq qar üzərində hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri; qolf oyunçularını daşımaq üçün avtomobillər və digər analoji nəqliyyat vasitələri:    
 8703 10 110 0  -- məxsusi olaraq qar üzərində hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 10 180 0  -- digər  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
   - qığılcımdan alışan, porşeni irəli-geri hərəkət edən daxiliyanma mühərrikli digər nəqliyyat vasitələri:    
 8703 21  -- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 1000 sm3-dən çox olmayan:    
 8703 21 10  --- təzələri:    
 8703 21 101 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8703 21 109 1  ---- yalnız yol təhlükəsizliyini təmin etmək üçün idxal olunan xüsusi təyinatlı patrul-keşik avtomobilləri (zavod buraxılış tarixindən 1 ilə qədər ötən, istismar olunmamış avtomobillər)  əd  0
 8703 21 109 9  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 21 90  --- istismar olunmuş:    
 8703 21 901 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  10
 8703 21 909 0  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,7 ABŞ dol.
 8703 22  -- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 1000 sm3-dən çox, lakin 1500 sm3-dən çox olmayan:    
 8703 22 10  --- təzələri:    
 8703 22 101 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8703 22 109 0  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 22 199 1  ---- yalnız yol təhlükəsizliyini təmin etmək üçün idxal olunan xüsusi təyinatlı patrul-keşik avtomobilləri (zavod buraxılış tarixindən 1 ilə qədər ötən, istismar olunmamış avtomobillər)  əd  0
 8703 22 199 9  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 22 90  --- istismar olunmuş:    
 8703 22 901 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  10
 8703 22 909 0  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,7 ABŞ dol.
 8703 23  -- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 1500 sm3-dən çox, lakin 3000 sm3-dən çox olmayan:    
   --- təzələri:    
 8703 23 110 0  ---- yaşayış üçün təchiz olunmuş mühərrikli nəqliyyat vasitələri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 23 19  ---- digərləri:    
 8703 23 191 0  ----- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 1500 sm3-dən çox, lakin 1800 sm3-dən çox olmayan  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 23 191 1  ---- yalnız yol təhlükəsizliyini təmin etmək üçün idxal olunan xüsusi təyinatlı patrul-keşik avtomobilləri (zavod buraxılış tarixindən 1 ilə qədər ötən, istismar olunmamış avtomobillər)  əd  0
 8703 23 191 9  ---- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 1500 sm3-dən çox, lakin 1800 sm3-dən çox olmayan  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 23 192 0  ----- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 1800 sm3-dən çox, lakin 3000 sm3-dən çox olmayan  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 23 192 1  ---- yalnız yol təhlükəsizliyini təmin etmək üçün idxal olunan xüsusi təyinatlı patrul-keşik avtomobilləri (zavod buraxılış tarixindən 1 ilə qədər ötən, istismar olunmamış avtomobillər)  əd  0
 8703 23 192 9  ---- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 1800 sm3-dən çox, lakin 3000 sm3-dən çox olmayan  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 23 199 0  ----- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8703 23 90  --- istismar olunmuş:    
 8703 23 901 0  ---- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 1500 sm3-dən çox, lakin 1800 sm3-dən çox olmayan  əd  1 sm3 0,7 ABŞ dol.
 8703 23 902 0  ---- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 1800 sm3-dən çox, lakin 3000 sm3-dən çox olmayan  əd  1 sm3 0,7 ABŞ dol.
 8703 23 909 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  10
 8703 24  -- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 3000 sm3-dən çox olan:    
 8703 24 10  --- təzələri:    
 8703 24 101 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8703 24 109 0  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 24 109 1  ---- yalnız yol təhlükəsizliyini təmin etmək üçün idxal olunan xüsusi təyinatlı patrul-keşik avtomobilləri (zavod buraxılış tarixindən 1 ilə qədər ötən, istismar olunmamış avtomobillər)  əd  0
 8703 24 109 9  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 24 90  --- istismar olunmuş:    
 8703 24 901 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  10
 8703 24 909 0  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,7 ABŞ dol.
   - sıxılmadan alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə olan digər avtomobillər (dizel və yarımdizel):    
 8703 31  -- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 1500 sm3-dən çox olmayan:    
 8703 31 10  --- təzələri:    
 8703 31 101 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8703 31 109 0  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 31 109 1  ---- yalnız yol təhlükəsizliyini təmin etmək üçün idxal olunan xüsusi təyinatlı patrul-keşik avtomobilləri (zavod buraxılış tarixindən 1 ilə qədər ötən, istismar olunmamış avtomobillər)  əd  0
 8703 31 109 9  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 31 90  --- istismar olunmuş:    
 8703 31 901 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  10
 8703 31 909 0  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,7 ABŞ dol.
 8703 32  -- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 1500 sm3-dən çox, lakin 2500 sm3-dən çox olmayan:    
   --- təzələri:    
 8703 32 110 0  ---- yaşayış üçün təchiz olunmuş mühərrikli nəqliyyat vasitələri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 32 19  ---- digərləri:    
 8703 32 191 0  ----- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8703 32 199 0  ----- digərləri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 32 199 1  ----- yalnız yol təhlükəsizliyini təmin etmək üçün idxal olunan xüsusi təyinatlı patrul-keşik avtomobilləri (zavod buraxılış tarixindən 1 ilə qədər ötən, istismar olunmamış avtomobillər)  əd  0
 8703 32 199 9  ----- digərləri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 32 90  --- istismar olunmuş:    
 8703 32 901 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  10
 8703 32 909 0  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,7 ABŞ dol.
 8703 33  -- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olan:    
   --- təzələri:    
 8703 33 110 0  ---- yaşayış üçün təchiz olunmuş mühərrikli nəqliyyat vasitələri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 33 19  ---- digərləri:    
 8703 33 191 0  ----- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8703 33 199 0  ----- digərləri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 33 199 1  ----- yalnız yol təhlükəsizliyini təmin etmək üçün idxal olunan xüsusi təyinatlı patrul-keşik avtomobilləri (zavod buraxılış tarixindən 1 ilə qədər ötən, istismar olunmamış avtomobillər)  əd  0
 8703 33 199 9  ----- digərləri  əd  1 sm3 0,4 ABŞ dol.
 8703 33 90  --- istismar olunmuş:    
 8703 33 901 0  ---- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  10
 8703 33 909 0  ---- digərləri  əd  1 sm3 0,7 ABŞ dol.
 8703 90  - digərləri:    
 8703 90 10  -- elektrik mühərrikləri ilə:    
 8703 90 101 0  --- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  3
 8703 90 109 0  --- digərləri  əd  1 sm3 0,7 ABŞ dol.
 8703 90 90  -- digərləri:    
 8703 90 901 0  --- məxsusi olaraq tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş avtomobillər  əd  10
 8703 90 909 0  --- digərləri  əd  1 sm3 0,7 ABŞ dol.
 8704  Yük daşımaq üçün mühərrikli nəqliyyat vasitələri:    
 8704 10  - yolsuzluq şəraitində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş özüboşaldan (samosval) avtomobillər:    
 8704 10 10  -- sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və yarımdizel) və ya qığılcımla alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə:    
 8704 10 101 0  --- sıxılmadan alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə (dizel və yarımdizel) və mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olan və ya qığılcımdan alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə və mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olan və tam kütləsi 50 t-dan çox olmayan  əd  5
 8704 10 109 0  --- sıxılmadan alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə (dizel və yarımdizel) və mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olan və ya qığılcımdan alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə və mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olan, digərləri  əd  5
 8704 10 900 0  -- digərləri  əd  5
   - digərləri, sıxılmadan alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə olan (dizel və yarımdizel):    
 8704 21  -- nəqliyyat vasitəsinin tam kütləsi 5 t-dan çox olmayan:    
 8704 21 100 0  --- xüsusi olaraq yüksək radioaktiv materialların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş  əd  5
   --- digərləri:    
   ---- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olan:    
 8704 21 310 0  ----- təzələri  əd  5
 8704 21 390 0  ----- istismar olunmuş  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
   ---- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan:    
 8704 21 910 0  ----- təzələri  əd  5
 8704 21 990 0  ----- istismar olunmuş  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
 8704 22  -- nəqliyyat vasitəsinin tam kütləsi 5 t-dan çox, lakin 20 t-dan çox olmayan:    
 8704 22 100 0  --- xüsusi olaraq yüksək radioaktiv materialların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş  əd  5
   --- digərləri:    
 8704 22 910 0  ---- təzələri  əd  5
 8704 22 990 0  ---- istismar olunmuş  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
 8704 23  -- nəqliyyat vasitəsinin tam kütləsi 20 t-dan çox olan:    
 8704 23 100 0  --- xüsusi olaraq yüksək radioaktiv materialların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş  əd  5
   --- digərləri:    
 8704 23 910 0  ---- təzələri  əd  5
 8704 23 990 0  ---- istismar olunmuş  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
   - digərləri, qığılcımdan alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə:    
 8704 31  -- nəqliyyat vasitəsinin tam kütləsi 5 t-dan çox olmayan:    
 8704 31 100 0  --- xüsusi olaraq yüksək radioaktiv materialların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş  əd  5
   --- digərləri:    
   ---- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olan:    
 8704 31 310 0  ----- təzələri  əd  5
 8704 31 390 0  ----- istismar olunmuş  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
   ---- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan:    
 8704 31 910 0  ----- təzələri  əd  5
 8704 31 990 0  ----- istismar olunmuş  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
 8704 32  -- nəqliyyat vasitəsinin tam kütləsi 5 t-dan çox olan:    
 8704 32 100 0  --- xüsusi olaraq yüksək radioaktiv materialların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş  əd  5
   --- digərləri:    
 8704 32 910 0  ---- təzələri  əd  5
 8704 32 990 0  ---- istismar olunmuş  əd  1 sm3 0,5 ABŞ dol.
 8704 90 000 0  - digərləri  əd  5
 8705  Xüsusi təyinatlı mühərrikli nəqliyyat vasitələri, sərnişin və ya yükdaşınması üçün istifadə olunanlardan başqa (məsələn, qəza-yük avtomobilləri, avtokranlar, yanğınsöndürən nəqliyyat vasitələri, avtobetonqarışdırıcılar, yolların təmizlənməsi üçün avtomobillər, çiləyici-yuyucu maşınlar, avtoemalatxanalar, rentgen qurğuları ilə olan avtomobillər):    
 8705 10 00  - avtokranlar:    
 8705 10 001 0  -- hidralik, yük qaldırma qabliyyəti 90 t və yuxarı, iki və daha çox aparıcı körpülərlə,- 40 0 C və aşağı hava temperaturunda işləmək üçün nəzərdə tutulmuş  əd  0.5
 8705 10 009 0  -- digərləri  əd  0.5
 8705 20 000 0  - avtoqazıyıcılar  əd  0.5
 8705 30 000 0  - yanğınsöndürən nəqliyyat vasitələri  əd  0.5
 8705 40 000 0  - avtobetonqarışdırıcılar  əd  0.5
 8705 90  - digərləri:    
 8705 90 100 0  -- qəza-yük avtomobilləri  əd  0.5
 8705 90 300 0  -- beton məhlulunun vurulması üçün avtomobillər  əd  0.5
 8705 90 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8706 00  8701-8705 mal mövqelərində təsnif edilən motor nəqliyyat vasitələri üçün mühərrikli şassilər:    
   - 8701 mal mövqeyində göstərilmiş traktorlar üçün şassilər; sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olan, və ya qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri, silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olan, 8702, 8703 və ya 8704 mal mövqelərində göstərilmiş mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün şassilər:    
 8706 00 11  -- 8702 və ya 8704 mal mövqelərində göstərilmiş nəqliyyat vasitələri üçün:    
 8706 00 111 0  --- sürücü daxil olmaqla 20 nəfərdən az olmamaqla adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş avtobuslar üçün mühərrikli şassi, 8702 mal mövqeyində təsnif olunan  əd  5
 8706 00 119 0  --- digərləri  əd  5
 8706 00 190 0  -- digərləri  əd  15
   - digərləri:    
 8706 00 910 0  -- 8703 mal mövqelərində göstərilmiş nəqliyyat vasitələri üçün  əd  15
 8706 00 990 0  -- digərləri  əd  5
 8707  8701-8705 mal mövqelərindəki nəqliyyat vasitələri üçün kuzovlar (kabinə daxil edilməklə):    
 8707 10  - 8703 mal mövqeyində təsnif edilən avtomobillər üçün kuzovlar:    
 8707 10 100 0  -- sənaye yığımı üçün  əd  15
 8707 10 900 0  -- digərləri  əd  15
 8707 90  - digərləri:    
 8707 90 100 0  -- sənaye yığılması üçün nəzərdə tutulmuş: yanaşı gedən sürücü ilə idarə olunan və 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyində göstərilən traktorların; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş xüsusi təyinatlı, mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin  əd  5
 8707 90 900 0  -- digərləri  əd  15
 8708  8701-8705 mal mövqelərindəki mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün hissələr və ləvazimatlar:    
 8708 10  - bamperlər və onların hissələri:    
 8708 10 100 0  -- sənaye yığılması üçün nəzərdə tutulmuş: 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olamayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin  əd  5
 8708 10 900 0  -- digərləri  -  5
   - kuzovların (kabinələr daxil edilməklə) hissə və ləvazimatları:    
 8708 21  -- təhlükəsizlik kəmərləri:    
 8708 21 100 0  --- sənaye yığılması uçun nəzərdə tutulmuş: 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olamayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin  əd  5
 8708 21 900 0  --- digərləri  əd  5
 8708 29  -- digərləri:    
 8708 29 100 0  --- sənaye yığılması üçün nəzərdə tutulmuş: yanaşı gedən sürücü ilə idarə olunan və 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyində göstərilən traktorların; 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olamayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin  -  5
 8708 29 900 0  --- digərləri  -  5
   - əyləclər, servogücləndirici ilə əyləclər, onların hissələri:    
 8708 31  -- quraşdırılmış əyləc qoyulmaları (nakladka):    
 8708 31 100 0  --- sənaye yığılması üçün nəzərdə tutulmuş: yanaşı gedən sürücü ilə idarə olunan və 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyində göstərilən traktorların; 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olamayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin  -  5
   --- digərləri:    
 8708 31 910 0  ---- diskli əyləclər üçün  -  5
 8708 31 990 0  ---- digərləri  -  5
 8708 39  -- digərləri:    
 8708 39 100 0  --- sənaye yığılması üçün nəzərdə tutulmuş: yanaşı gedən sürücü ilə idarə olunan və 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyində göstərilən traktorların; 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olamayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin  -  5
 8708 39 900 0  --- digərləri  -  5
 8708 40  - ötürücü qutu:    
 8708 40 100 0  -- sənaye yığılması üçün nəzərdə tutulmuş: yanaşı gedən sürücü ilə idarə olunan və 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyində göstərilən traktorların; 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olamayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin  -  5
 8708 40 900 0  -- digərləri  -  5
 8708 50  - aparıcı körpü, diferensialla yığımda və ya transmissiyanın başqa elementlərindən ayrı:    
 8708 50 100 0  -- sənaye yığılması uçun nəzərdə tutulmuş: 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olamayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş xüsusi təyinatlı, mühərrikli nəqliyyat vasitələrinin  -  5
 8708 50 900 0  -- digərləri  -  5
 8708 60  - aparıcı olmayan körpülər və onların hissələri:    
 8708 60 100 0  -- sənaye yığılması üçün nəzərdə tutulmuş: 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olamayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin  -  5
   -- digərləri:    
 8708 60 910 0  --- poladdan ştamplanmış  -  5
 8708 60 990 0  --- digərləri  -  5
 8708 70  - hərəkət təkərləri, onların hissələri və ləvazimatları:    
 8708 70 100 0  -- sənaye yığılması üçün nəzərdə tutulmuş: yanaşı gedən sürücü ilə idarə olunan və 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyində göstərilən traktorların; 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olamayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin  -  5
   -- digərləri:    
 8708 70 500 0  --- alüminium təkərlər; onun alüminiumdan olan hissələri və ləvazimatları  -  5
 8708 70 910 0  --- bütöv şəkildə qara metallardan tökülmüş ulduzabənzər formada çarx topu  -  5
 8708 70 990 0  --- digərləri  -  5
 8708 80  - asma amortizatorlar:    
 8708 80 100 0  -- sənaye yığılması üçün nəzərdə tutulmuş: 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olamayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin  -  5
 8708 80 900 0  -- digərləri  -  5
   - digər hissələr və ləvazimatlar:    
 8708 91  -- radiatorlar:    
 8708 91 100 0  --- sənaye yığılması üçün nəzərdə tutulmuş: yanaşı gedən sürücü ilə idarə olunan və 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyində göstərilən traktorların; 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olamayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin  -  5
 8708 91 900 0  --- digərləri  -  5
 8708 92  -- səsboğanlar və işlənmiş qaz boruları:    
 8708 92 100 0  --- sənaye yığılması üçün nəzərdə tutulmuş: yanaşı gedən sürücü ilə idarə olunan və 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyində göstərilən traktorların; 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olamayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin  -  5
 8708 92 900 0  --- digərləri  -  5
 8708 93  -- yığılmış şəkildə qovuşma muftası (stsepleniye) və onun hissələri:    
 8708 93 100 0  --- sənaye yığılması üçün nəzərdə tutulmuş: yanaşı gedən sürücü ilə idarə olunan və 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyində göstərilən traktorların; 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olamayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin  -  5
 8708 93 900 0  --- digərləri  -  5
 8708 94  -- sükan çarxları, sükan kolonkaları və sükan mexanizminin karterləri:    
 8708 94 100 0  --- sənaye yığılması üçün nəzərdə tutulmuş: 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olamayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin  -  5
 8708 94 900 0  --- digərləri  -  5
 8708 99  -- digərləri:    
   --- sənaye yığılması üçün nəzərdə tutulmuş: yanaşı gedən sürücü ilə idarə olunan və 8701 10 000 0 alt yarımmövqeyində göstərilən traktorların; 8703 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin; 8704 mal mövqeyində göstərilmiş, mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2500 sm3-dən çox olmayan, sıxılma ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarımdizel), yaxud mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 2800 sm3-dən çox olamayan, qığılcım ilə alışan, porşenli daxiliyanma mühərrikləri ilə təchiz olunmuş nəqliyyat vasitələrinin; 8705 mal mövqeyində göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin    
 8708 99 110 0  ---- üfürülmə sistemli pnevmoyastıqlar  -  5
 8708 99 190 0  ---- digərləri  -  5
   --- digərləri:    
 8708 99 300 0  ---- eninə davamlı stabilizatorlar  -  5
 8708 99 500 0  ---- digər torsionlar  -  5
   ---- digərləri:    
 8708 99 920 0  ----- poladdan ştamplanmış  -  5
 8708 99 980 0  ----- digərləri  -  5
 8709  Özüyeriyən, qaldırıcı və yükləmə qurğuları ilə təchiz olunmamış, zavodlarda, anbarlarda, limanlarda və təyyarə limanlarında yükləri qısa məsafələrə daşımaq üçün sənayə təyinatlı nəqliyyat vasitələri; dəmiryol platformalarında istifadə olunan traktorlar; yuxarıda göstərilmiş nəqliyyat vasitələrinin hissələri;    
   - nəqliyyat vasitələri:    
 8709 11  -- elektrik:    
 8709 11 100 0  --- xüsusi olaraq yüksək radioaktiv materialların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş  əd  0.5
 8709 11 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8709 19  -- digərləri:    
 8709 19 100 0  --- xüsusi olaraq yüksək radioaktiv materialların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş  əd  0.5
 8709 19 900 0  --- digərləri  əd  0.5
 8709 90 000 0  - hissələri  əd  0.5
 8710 00 000 0  Tanklar və başqa özüyeriyən zirehli döyüş maşınları, silahla və ya silahsız və onların hissələri  əd  0
 8711  Motosikllər (mopedlər daxil edilməklə) və yardımçı mühərrikli velosipedlər, qoşulma araba ilə və onsuz; qoşulma arabalar (kolyaska):    
 8711 10 000 0  - porşenli (irəli-geri hərəkət edən) daxiliyanma mühərriki ilə, silindrinin işlək hissəsinin həcmi 50 sm3-dən çox olmayan  əd  15
 8711 20  - porşenli (irəli-geri hərəkət edən) daxiliyanma mühərriki ilə, silindrinin işlək hissəsinin həcmi 50 sm3-dən çox, lakin 250 sm3 çox olmayan:    
 8711 20 100 0  -- motorollerlər  əd  15
   -- digərləri mühərriklər, silindrinin işlək hissəsinin həcmi:    
 8711 20 910 0  --- 50 sm3-dən çox, lakin 80 sm3-dən çox olmayan  əd  15
 8711 20 930 0  --- 80 sm3-dən çox, lakin 125 sm3-dən çox olmayan  əd  15
 8711 20 980 0  --- 125 sm3-dən çox, lakin 250 sm3-dən çox olmayan  əd  15
 8711 30  - porşenli (irəli-geri hərəkət edən) daxiliyanma mühərriki ilə, silindrinin işlək hissəsinin həcmi 250 sm3-dən çox, lakin 500 sm3 çox olmayan:    
 8711 30 100 0  -- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 250 sm3-dən çox, lakin 380 sm3-dən çox olmayan  əd  15
 8711 30 900 0  -- mühərrikinin silindrinin işlək hissəsinin həcmi 380 sm3-dən çox, lakin 500 sm3-dən çox olmayan  əd  15
 8711 40 000 0  - porşenli (irəli-geri hərəkət edən) daxiliyanma mühərriki ilə, silindrinin işlək hissəsinin həcmi 500 sm3-dən çox, lakin 800 sm3 çox olmayan  əd  15
 8711 50 000 0  - porşenli (irəli-geri hərəkət edən) daxiliyanma mühərriki ilə, silindrinin işlək hissəsinin həcmi 800 sm3-dən çox  əd  15
 8711 90 000 0  - digərləri  əd  15
 8712 00  İkitəkərli velosipedlər və digər növ velosipedlər (üçtəkərli nəqliyyat velosipedləri daxil olmaqla), mühərriksiz:    
 8712 00 100 0  - kürəcikli podşipniksiz  əd  15
   - digərləri:    
 8712 00 300 0  -- iki təkərli velosipedlər  əd  15
 8712 00 800 0  -- digərləri  əd  15
 8713  Əlil arabaları, mühərrik və ya başqa hərəkət mexanizmləri ilə təchiz olunmuş və ya olunmamış:    
 8713 10 000 0  - başqa hərəkət mexanizmləri olmayan  əd  0
 8713 90 000 0  - digərləri  əd  0
 8714  8711-8713 mal mövqeyində təsnif edilən nəqliyyat vasitələri üçün hissələr və ləvazimatlar:    
   - motosikllər üçün (mopedlər daxil olmaqla):    
 8714 11 000 0  -- yəhərlər  əd  5
 8714 19 000 0  -- digərləri  -  5
 8714 20 000 0  - əlil arabaları üçün  -  0
   - digərləri:    
 8714 91  -- rama və haçalar (vilka), onların hissələri:    
 8714 91 100 0  --- ramalar  əd  15
 8714 91 300 0  --- qabaq haçalar  əd  15
 8714 91 900 0  --- hissələr  -  15
 8714 92  -- çənbərlər və millər:    
 8714 92 100 0  --- çənbərlər  əd  15
 8714 92 900 0  --- millər  -  15
 8714 93  -- çarx topları (stupitsa), sərbəst hərəkətli əyləc çarx toplarından və vtulkalı tormozlardan başqa, ötmə muftalarının zəncir ulduzcuqları:    
 8714 93 100 0  --- ötmə muftalarsız və ya tormoz qurğularsız çarx topları  əd  15
 8714 93 900 0  --- ötmə muftalarının zəncir ulduzcuqları  -  15
 8714 94  -- əyləclər, sərbəst hərəkətli tormoz çarx topları, vtulkalı əyləclər və onların hissələri daxil olmaqla:    
 8714 94 100 0  --- sərbəst hərəkətli çarx topları, vtulkalı əyləclər  əd  15
 8714 94 300 0  --- digər əyləclər  -  15
 8714 94 900 0  --- hissələri  -  15
 8714 95 000 0  -- yəhərlər  əd  15
 8714 96  -- pedallar və əyrişip mexanizmləri, onların hissələri:    
 8714 96 100 0  --- pedallar  cüt  15
 8714 96 300 0  --- əyrişip mexanizmləri  -  15
 8714 96 900 0  --- hissələri  -  15
 8714 99  -- digərləri:    
 8714 99 100 0  --- sükanlar, tutacaqlar  əd  15
 8714 99 300 0  --- yük yerləri  əd  15
 8714 99 500 0  --- sürət dəyişdirici qurğu  -  15
 8714 99 900 0  --- digərləri; hissələr  -  15
 8715 00  Uşaq arabaları və onların hissələri:    
 8715 00 100 0  - uşaq arabaları  əd  15
 8715 00 900 0  - hissələri  -  15
 8716  Yedəklər və yarımyedəklər; digər özüyeriməyən nəqliyyat vasitələri; onların hissələri:    
 8716 10  - yaşayış üçün qoşqular və yarımqoşqular; yaşayış üçün və ya avtoturistlər üçün:    
 8716 10 100 0  -- yığılıb-bükülənlər  əd  15
   -- digərləri, kütləsi:    
 8716 10 910 0  --- 750 kq-dan çox olmayan  əd  15
 8716 10 940 0  --- 750 kq-dan çox, lakin 1600 kq-dan çox olmayan  əd  15
 8716 10 960 0  --- 1600 kq-dan çox, lakin 3500 kq-dan çox olmayan  əd  15
 8716 10 990 0  --- 3500 kq-dan çox  əd  15
 8716 20 000 0  - kənd təsərrüfatı üçün özüyüklənən və ya özüboşalan yedəklər və yarımyedəklər  əd  3
   - yüklərin daşınması üçün yedəklər və yarımyedəklər, digərləri:    
 8716 31 000 0  -- yedək sisternlər və yarımyedək sisternlər  əd  0.5
 8716 39  -- digərləri:    
 8716 39 100 0  --- xüsusi olaraq yüksək radioaktiv materialların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş  əd  0.5
   --- digərləri:    
   ---- təzələri:    
 8716 39 300 0  ----- yarımyedəklər  əd  5
   ----- digərləri:    
 8716 39 510 0  ------ biroxlu  əd  5
 8716 39 590 0  ------ digərləri  əd  5
 8716 39 800 0  ---- istismar olunmuş  əd  5
 8716 40 000 0  - digər yedəklər və yarımyedəklər  əd  5
 8716 80 000 0  - digər nəqliyyat vasitələri  əd  5
 8716 90  - hissələr:    
 8716 90 100 0  -- şassilər  -  5
 8716 90 300 0  -- kuzovlar  -  5
 8716 90 500 0  -- oxlar  -  5
 8716 90 900 0  -- digər hissələr  -  5
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb