Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 89 Gəmilər, qayıqlar və üzən konstruksiyalar

Qeyd:

1. Konkret tipli üzən qurğuların xüsusiyyətlərinə malik olmadıqda, üzən qurğuların korpusları, tikintisi başa çatmamış və ya komplektləşməmiş, yığılmış, yığılmamış və ya sökülmüş üzən qurğular, eləcə də komplektləşmiş, lakin yığılmamış və ya sökülmüş üzən qurğular 8906 mal mövqeyində təsnif olunurlar.

Əlavə qeydlər:

1. 8901 10 100 0, 8901 20 100 0, 8901 30 100 0, 8901 90 100 0, 8902 00 120 0, 8902 00 180 0, 8903 91 100 0, 9803 92 100 0, 8904 00 910 0 və 9806 90 100 0 alt yarımmövqelərində, yalnız dənizdə istismar üçün nəzərdə tutulmuş və korpusunun ən böyük uzunluğu (çıxıntılı hissələri istisna olmaqla) 12 m-dən az olmayan üzən qurğular təsnif olunmalıdırlar. Lakin dənizdə istismar üçün nəzərdə tutulmuş balıqçılıq və xilasedici gəmilər uzunluqlarından asılı olmayaraq təsnif olunmalıdırlar.

2. 8905 10 100 0 və 8905 90 100 0 alt yarımmövqelərində yalnız dənizdə istismar üçün nəzərdə tutulmuş üzən qurğular və üzən doklar təsnif olunurlar.

3. 8908 mal mövqeyində sökülmək üçün nəzərdə tutulmuş gəmilər və digər üzən qurğular termini aşağıdakı məmulatlara da şamil olunur, bir şərtlə ki, bu məmulatlar onların (gəmilərin) adi avdanlıqlarından biri olsun:

  • - istifadə olunmuş və ya yeni ehtiyat hissələri (məsələn, avar vintləri);
  • - istifadədə olduğu aydın görünən dəyişkən hissələr (mebel, kambuz avadanlıqları, qablar və s.).

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 8901  Kruiz, ekskursiya sərnişin gəmiləri, bərələr, yük gəmiləri, barjalar və sərnişin və yüklərin daşınması üçün analoji üzən vasitələr:    
 8901 10  - kruiz, ekskursiya sərnişin gəmiləri və əsasən sərnişin daşınması üçün nəzərdə tutulmuş analoji üzən vasitələr; bütün tip bərələr:    
 8901 10 100 0  -- dəniz  əd  0.5
 8901 10 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8901 20  - tankerlər:    
 8901 20 100 0  -- dəniz  əd  0.5
 8901 20 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8901 30  - refrijerator gəmiləri: 8901 20 yarımmövqeyinə daxil edilənlərdən başqa:    
 8901 30 100 0  -- dəniz  əd  0.5
 8901 30 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8901 90  - yük və yük-sərnişin üzən vasitələr:    
 8901 90 100 0  -- dəniz  əd  0.5
   -- digərləri:    
 8901 90 910 0  --- özügetməyən  əd  0.5
 8901 90 990 0  --- özügedən  əd  0.5
 8902 00  Balıqçılıq gəmiləri; balıq məhsullarının konservləşdirilməsi və emalı üçün üzən bazalar və başqa üzən gəmilər:    
   - dəniz:    
 8902 00 120 0  -- ümumi register tutumu 250 regt-dan yuxarı  əd  0.5
 8902 00 180 0  -- ümumi register tutumu 250 regt-dan çox olmayan  əd  0.5
 8902 00 900 0  - digərləri  əd  0.5
 8903  İstirahət və ya idman üçün yaxtalar və digər üzən vasitələr; avarlı qayıqlar və kanoe:    
 8903 10  - hava ilə doldurulan:    
 8903 10 100 0  -- hər birinin kütləsi 100 kq-dan çox olmayan  əd  10
 8903 10 900 0  -- digərləri  əd  10
   - digərləri:    
 8903 91  -- köməkçi mühərriklə və ya onsuz yelkənli gəmilər:    
 8903 91 100 0  --- dəniz  əd  10
   --- digərləri:    
 8903 91 910 0  ---- kütləsi 100 kq-dan çox olmayan  əd  10
   ---- digərləri:    
 8903 91 930 0  ----- uzunluğu 7,5 m-dən çox olmayan  əd  10
 8903 91 990 0  ----- uzunluğu 7,5 m-dən yuxarı  əd  10
 8903 92  -- motorlu qayıqlar və katerlər, asma motorlu qayıqlardan başqa:    
 8903 92 100 0  --- dəniz  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8903 92 910 0  ---- uzunluğu 7,5 m-dən çox olmayan  əd  0.5
 8903 92 990 0  ---- uzunluğu 7,5 m-dən yuxarı  əd  0.5
 8903 99  -- digərləri:    
 8903 99 100 0  --- kütləsi 100 kq-dan çox olmayan  əd  0.5
   --- digərləri:    
 8903 99 910 0  ---- uzunluğu 7,5 m-dən çox olmayan  əd  0.5
 8903 99 990 0  ---- uzunluğu 7,5 m-dən yuxarı  əd  0.5
 8904 00  Yedəklər (buksir) və gəmi itələyənlər:    
 8904 00 100 0  - yedəklər (buksir)  əd  0.5
   - gəmi itələyənlər:    
 8904 00 910 0  -- dəniz  əd  0.5
 8904 00 990 0  -- digərləri  əd  0.5
 8905  Üzən mayaklar, yanğın gəmiləri, torpaqazan, üzən kranlar və əsas funksiyası ilə müqayisədə gəmiçilik xüsusiyyətləri ikinci dərəcəli olan başqa gəmilər; üzən tərsanə; üzən və ya su altında işləyən qazma və ya istismar platformaları:    
 8905 10  - torpaqazan:    
 8905 10 100 0  -- dəniz  əd  0.5
 8905 10 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8905 20 000 0  -- üzən və ya su altında işləyən qazma və ya istismar platformaları  əd  0.5
 8905 90  - digərləri:    
 8905 90 100 0  -- dəniz  əd  0.5
 8905 90 900 0  -- digərləri  əd  0.5
 8906  Başqa gəmilər, hərbi gəmilər və xilasetmə gəmiləri daxil olmaqla, avarlı qayıqlardan başqa:    
 8906 10 000 0  - hərbi gəmilər  əd  0
 8906 90  - digərləri:    
 8906 90 100 0  -- dəniz  əd  0
   -- digərləri:    
 8906 90 910 0  --- hər birinin kütləsi 100 kq-dan çox olmayan  əd  0
 8906 90 990 0  --- digərləri  əd  0
 8907  Digər üzən konstruksiyalar (məsələn, sallar, üzən çənlər, kessonlar, debarkaderlər, buylar və bakenlər:    
 8907 10 000 0  - hava ilə doldurulan sallar  əd  0.5
 8907 90 000 0  - digərləri  əd  0.5
 8908 00 000 0  Sökülmə üçün nəzərdə tutulmuş gəmilər və digər üzən konstruksiyalar  əd  0.5
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb