Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   

Qrup 92 Musiqi alətləri; onların hissələri və ləvazimatları

Qeydlər:

1. Bu qrupa aşağıdakılar daxil olunmur:

a) XV bölməyə 2-ci qeyddə göstərilən, qiymətsiz metallardan hazırlanan, ümumi təyinatlı hissələr (XV bölmə) və ya plastmassdan analoji mallar (qrup 39);

b) mikrofonlar, səs gücləndiriciləri, reproduktorlar, baş telefonları, dəyişdirici açar, stroboskoplar və ya 85 və ya 90-cı qrupda təsnif olunan, bu qrupa daxil olan alətlərlə birgə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, lakin onlarla birləşməmiş və ya eyni korpusa yığılmamış digər köməkçi qurğular, apparatura və ya avadanlıqlar;

v) oyuncaq alətlər və ya apparatura (9503 mal mövqeyi);

q) musiqi alətlərinin təmizlənməsi üçün fırçalar (9603 mal mövqeyi); və ya

d) kolleksiya üçün əşyalar və ya antikvariat (9705 və ya 9706 mal mövqeyi).

2. 9202 və ya 9206 mal mövqeyində təsnif olunan musiqi alətlərində çalmaq üçün istifadə olunan, bu musiqi alətləri ilə lazım olan kəmiyyətdə təqdim olunan və aşkar şəkildə onlarla istifadə üçün nəzərdə tutulmuş çubuqlar və ya yaylar, müvafiq alətlərlə eyni mal mövqeyində təsnif olunmalıdırlar.

Musiqi alətləri ilə birgə təqdim olunmuş, 9209 mal mövqeyində təsnif olunan kartlar, disklər və valiklər, bu alətlərin tərkib hissələri deyil, müstəqil məmulatlar sayılır.

XİF ƏN-ın kodu

Mal mövqelərinin adları

Əlavə ölçü vahidi

Tarif dərəcəsi (Gömrük dəyərinə %-lə və ya ölçü vahidinə görə ABŞ dol. ilə)

 9201  Fortepiano, avtomatik fortepianolar daxil olmaqla; klavesinlər və digər klavişli simli alətlər:    
 9201 10  - pianino:    
 9201 10 100 0  -- təzələri  əd  15
 9201 10 900 0  -- istifadə olunmuş  əd  15
 9201 20 000 0  - royallar  əd  15
 9201 90 000 0  - digərləri  əd  15
 9202  Digər simli musiqi alətləri (məsələn, gitaralar, skripkalar, arfalar):    
 9202 10  - yaylı:    
 9202 10 100 0  -- skripkalar  əd  15
 9202 10 900 0  -- digərləri  əd  15
 9202 90  - digərləri:    
 9202 90 100 0  -- arfalar  əd  15
 9202 90 300 0  -- gitaralar  əd  15
 9202 90 900 0  -- digərləri  əd  15
 9203 00  Klavişli orqanlar, boru ilə; fisqarmoniyalar və analoji klavişli, metal dilli alətlər:    
 9203 00 100 0  - klavişli orqanlar boru ilə  əd  15
 9203 00 900 0  - digərləri  əd  15
 9204  Akkordeonlar və analoji alətlər; dodaq qarmonları:    
 9204 10 000 0  - akkordeonlar və analoji alətlər  əd  15
 9204 20 000 0  - dodaq qarmonları  əd  15
 9205  Digər nəfəsli musiqi alətləri (məsələn, klarnetlər, trubalar, valınkalar):    
 9205 10 000 0  - "mis" nəfəs alətləri  əd  15
 9205 90 000 0  - digərləri  əd  15
 9206 00 000 0  Zərb musiqi alətləri (məsələn, barabanlar, ksilofonlar, sinclər, kastanyetlər, marakaslar)  əd  15
 9207  Səsin elektrikin köməyi ilə alındığı və gücləndirilməli olduğu elektrik musiqi alətləri (məsələn, orqanlar, gitaralar, ardeonlar):    
 9207 10  - klavişli alətlər, akkordeondan başqa:    
 9207 10 100 0  -- orqanlar  əd  15
 9207 10 300 0  -- elektron-rəqəmli fortepiano  əd  15
 9207 10 500 0  -- sintezatorlar  əd  15
 9207 10 800 0  -- digərləri  əd  15
 9207 90  - digərləri:    
 9207 90 100 0  -- gitaralar  əd  15
 9207 90 900 0  -- digərləri  əd  15
 9208  Musiqi sandıqçaları, yarmarka orqanları, mexaniki şarmankalar, mexaniki oxuyan quşlar, musiqili mişarlar və alətlər, bu qrupun başqa adı yerdə çəkilməyən, digərləri; bütün növlərdən olan mankalar; fitlər; şeypurlar və digər nəfəsli siqnal alətləri:    
 9208 10 000 0  - musiqi sandıqçaları  əd  15
 9208 90 000 0  - digərləri  əd  15
 9209  Hissələr (məsələn, musiqi sandıqçalarının mexanizmləri) və ləvazimatlar (məsələn, mexaniki alətlər üçün kartlar, disklər və valiklər); metronomlar, kamertonlar, səs ucalığı fiksasiya olunmuş bütün növ trubalar:    
 9209 10 000 0  - metronomlar, kamertonlar və səs ucalığı fiksasiya olunmuş trubalar  -  3
 9209 20 000 0  - musiqi sandıqçalarının mexanizmləri  -  3
 9209 30 000 0  - musiqi alətlərinin simləri  -  3
   - digərləri:    
 9209 91 000 0  -- fortepianonun hissə və ləvazimatları  -  3
 9209 92 000 0  -- 9202 mal mövqeyindəki musiqi alətlərinin hissə və ləvazimatları  -  3
 9209 93 000 0  -- 9203 mal mövqeyindəki musiqi alətlərinin hissə və ləvazimatları  -  3
 9209 94 000 0  -- 9207 mal mövqeyindəki musiqi alətlərinin hissə və ləvazimatları  -  3
 9209 99  -- digərləri:    
 9209 99 300 0  --- 9205 mal mövqeyindəki musiqi alətlərinin hissə və ləvazimatları  -  3
 9209 99 700 0  --- digərləri  -  3
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə “Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar” mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
    © 2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb