Financial and Legal Consulting of The CIS Regional Cluster
             Az | Ru | En |
          
 
 
   
Nazirlər Kabinetinin qərarları


301 / 01.06.1992
Azərbaycan Respublikası Gömrük Komitəsinin məsələləri

115 / 22.02.1993
1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasından Rusiya Federasiyasına ən mühüm məhsul növlərinin göndərilməsi haqqında

401 / 21.07.1993 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac və idxal əməliyyatları üzrə gömrük vergiləri tariflərinin dərəcələri haqqında

459 / 25.08.1993
1993-cü ildə Azərbaycan Respublikası və MDB-yə daxil olan dövlətlər, Baltikyanı və Gürcüstan respublikaları arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında dövlətlərarası sazişlərin yerinə yetirilməsinin tə`min edilməsi ilə əlaqədar gömrük vergi və rüsumlarının tənzimlənməsi tədbirləri haqqında

227 / 07.06.1994
Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası yanacaq-enerji komplekslərinin əməkdaşlığı üzrə koordinasiya Komitəsi haqqında

247 / 23.06.1994
Azərbaycan Respublikasında gön-dəri xammalı ixracının vəziyyəti haqqında

251 / 27.06.1994(Qüvvədən düşmüş)
Müəssisə və təşkilatların məhsul (iş, xidmət) ixracından alınan valyuta vəsaitindən ayırmaların Azərbaycan Respublikası Vahid Valyuta Fonduna köçürülməsi qaydaları haqqında

252 / 27.06.1994(Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasının ixrac və idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında

359 / 12.10.1994(Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənara valyuta aparmalarının tənzimlənməsi haqqında

399 / 15.11.1994
Naxçıvan Muxtar Respublikasına mülki aviasiyanın uçuş tariflərinin tənzimlənməsi haqqında

400 / 16.11.1994(Qüvvədən düşmüş)
Gömrük anbarları haqqında nümunəvi Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

26 / 13.02.1995
Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış-keçid məntəqələrində Sərhədyanı bazarların yaradılması və fəaliyyəti Qaydaları haqqında

90 / 24.04.1995(Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac və idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında

104 / 01.05.1995(Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 24 aprel tarixli 90 nömrəli Azərbaycan Respublikasında ixrac və idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında qərarının tətbiq edilməsi tarixi haqqında

184 / 19.08.1995(Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasının gömrük buraxılış məntəqələrindən fiziki şəxslər tərəfindən istehsalat və ya kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmayan malların keçirilməsinin qaydaları haqqında

233 / 27.10.1995(Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyi üzvü olan dövlətlərin hüdudlarından kənarda istehsal edilmiş əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında 1995-ci il 6 aprel tarixli 76 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə

29 / 16.03.1996(Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında gömrük xidmətlərinin göstərilməsindən yığılan vəsaitin istifadəsi haqqında

33 / 27.03.1996(Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasının gömrük buraxılış məntəqələrindən fiziki şəxslər tərəfindən istehsalat və ya kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmayan malların keçirilməsinin qaydaları haqqında 1995-ci il 19 avqust tarixli 184 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə

34 / 27.03.1996(Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyi üzvü olan dövlətlərin hüdudlarından kənarda istehsal edilmiş əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında 1995-ci il 6 aprel tarixli 76 nömrəli qərarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə

35 / 27.03.1996(Qüvvədən düşmüş)
MDB ölkələrinin hüdudları kənarından respublikaya gətirilən minik avtomobillərinə aksiz vergisi tətbiq edilməsi haqqında

38 / 01.04.1996(Qüvvədən düşmüş)
Məişət kondisionerlərinə tətbiq edilən aksiz vergisinin ləğv edilməsi haqqında

95 / 15.07.1996(Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 13 fevral tarixli 26 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış-keçid mənqələrində Sərhədyanı bazarların yaradılması və fəaliyyəti Qaydalarına əlavə edilməsi haqqında

114 / 21.08.1996(Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasının gömrük buraxılış məntəqələrindən fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və ya kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmayan malların keçirilməsinin qaydaları haqqında 1995-ci il 19 avqust tarixli 184 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 27 mart tarixli 33 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi haqqında

140 / 10.10.1996
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında 1994-cü il 20 sentyabr tarixli Saziş üzrə idxal və ixrac əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsində göstərilən gömrük xidmətləri ödənclərinin dərəcələri haqqında

173 / 12.12.1996 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 19 avqust tarixli 184 nömrəli Azərbaycan Respublikasının gömrük buraxılış məntəqələrindən fiziki şəxslər tərəfindən istehsalat və ya kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmayan malların keçirilməsinin qaydaları haqqında qərarına dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 27 mart tarixli 33 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi haqqında

178 / 16.12.1996 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 24 aprel tarixli 90 nömrəli Azərbaycan Respublikasında ixrac və idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında qərarına dəyişikliklər edilməsi barədə

48 / 17.05.1997 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikasının gömrük buraxılış məntəqələrindən fiziki şəxslər tərəfindən istehsalat və ya kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmayan malların keçirilməsinin qaydaları haqqında" 1995-ci il 19 avqust tarixli 184 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 27 mart tarixli 33 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi haqqında

62 / 16.06.1997
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında

79 / 15.07.1997 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında 1997-ci il 16 iyun tarixli 62 nömrəli qərarına əlavə edilməsi barədə

81 / 21.07.1997 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasının gömrük buraxılış məntəqələrindən fiziki şəxslər tərəfindən istehsalat və ya kommersiya fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulmayan malların keçirilməsinin qaydaları haqqında

140 / 25.12.1997
Azərbaycan Respublikasının gömrük sisteminin büdcədənkənar inkişaf fondu haqqında Əsasnamə və fondun vəsaitinin xərclənməsi Qaydaları barədə

7 / 12.01.1998
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən çıxarılan malların gömrük qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiqi Qaydaları haqqında

21 / 05.02.1998
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bə`zi qərarlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə

73 / 13.04.1998 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında gömrük anbarlarının və müvəqqəti saxlanc anbarlarının təsis edilməsinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

91 / 22.04.1998
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında

95 / 28.04.1998
Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının milli valyutasının, milli valyutada qiymətli kağızların və digər valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi Qaydaları haqqında

101 / 01.05.1998
Gömrük brokeri haqqında Əsasnamənin və Azərbaycan Respublikasında gömrük brokeri fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

102 / 01.05.1998 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında gömrük daşıyıcısı fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

122 / 08.06.1998 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılmasına xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

160 / 27.07.1998
Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti idxal (ixrac) edilən malların gömrük rüsumları və vergilərin ödənilməsindən tamamilə və ya qismən azad edilməsi Qaydaları haqqında

162 / 31.07.1998
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 13 fevral tarixli 26 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış-keçid məntəqələrində Sərhədyanı bazarların yaradılması və fəaliyyəti Qaydaları"na əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə

25 / 27.02.1999
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumları dərəcələri haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə

176 / 08.11.1999
Faydalı qazıntı yataqlarının geoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsinin tələbləri və me`yarlarının təsdiq edilməsi haqqında

94 / 25.05.2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə

108 / 30.06.2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bə`zi qərarlarına əlavələr edilməsi barədə

112 / 06.07.2000 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli, 91 nömrəli qərarına əlavələr edilməsi haqqında

138 / 15.08.2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr edilməsi haqqında

151 / 29.08.2000
Azərbaycan Respublikasında gömrük fəaliyyətinin növləri üzrə alınan yığımların miqdarları haqqında

164 / 07.09.2000 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinini 1998-ci il 22 aprel tarixli, 91 nömrəli qərarına əlavələr edilməsi barədə

173 / 25.09.2000 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinini 1998-ci il 22 aprel tarixli, 91 nömrəli qərarına əlavələr edilməsi barədə

174 / 26.09.2000 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinini 1998-ci il 22 aprel tarixli, 91 nömrəli qərarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə

175 / 26.09.2000
"Azərbaycan Respublikasında Mişovdağ və Kəlaməddin neft yataqlarının daxil olduğu blokun bərpası, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında" Sazişə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin tə`minatı və öhdəlikləri haqqında

195 / 26.10.2000
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr edilməsi barədə

202 / 02.11.2000
Malın mənşə ölkəsinin tə`yin edilməsi Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında

7 / 04.01.2001
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarında istifadə olunan xüsusi vasitələrin, habelə odlu silah və onlar üçün döyüş sursatları siyahısının müəyyən edilməsi haqqında

18 / 16.01.2001 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə yol verilən narkotik və psixotrop maddələrin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında

37 / 10.02.2001 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Bazarlarda, yarmarkalarda və xüsusi olaraq satış üçün ayrılmış digər yerlərdə malların, məmulatların və kənd təsərrüfatı məhsullarının satışını həyata keçirən fiziki şəxslərdən birdəfəlik rüsumun dərəcələri haqqında" 1995-ci il 16 iyun tarixli 148 nömrəli və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 16 iyun tarixli 148 nömrəli "Bazarlarda, yarmarkalarda və xüsusi olaraq satış üçün ayrılmış digər yerlərdə malların, məmulatların və kənd təsərrüfatı məhsullarının satışını həyata keçirən fiziki şəxslərdən birdəfəlik rüsumun dərəcələri haqqında" qərarına dəyişikliklər edilməsi barədə" 1996-cı il 9 dekabr tarixli 170 nömrəli qərarlarına dəyişikliklər edilməsi haqqında

75 / 05.04.2001
Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri üçün xüsusi geyim formasının, fərqlənmə nişanlarının təsviri və onların təchizat normasının təsdiq edilməsi haqqında

80 / 12.04.2001
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında

80 / 12.04.2001 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında (01-10-cu qruplar)

80 / 12.04.2001 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında (11-20-cu qruplar)

80 / 12.04.2001 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında(21-30-cu qruplar)

80 / 12.04.2001 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında (31-40-cu qruplar)

80 / 12.04.2001 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında (41-50-cu qruplar)

80 / 12.04.2001 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında (51-60-cu qruplar)

80 / 12.04.2001 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında (61-70-cu qruplar)

80 / 12.04.2001 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında (71-80-cu qruplar)

80 / 12.04.2001 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında (81-90-cu qruplar)

80 / 12.04.2001 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında (91-97-cu qruplar)

101 / 25.05.2001 (Qüvvədən düşmüş)
"Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli 124 nömrəli qərarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə

105 / 31.05.2001
Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

137 / 13.08.2001
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə

138 / 13.08.2001
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr edilməsi barədə

17 / 31.01.2002
Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının yaradılması haqqında

44 / 18.03.2002
Elektrik və istilik enerjisinin, təbii qazın və suyun satıcıları ilə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi və dövlət büdcəsi vəsaitinin baş sərəncamçıları arasında qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi barədə Qaydaların təsdiq edilməsi haqqında

65 / 15.04.2002
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli qərarına əlavə edilməsi barədə

71 / 27.04.2002
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr edilməsi barədə

138 / 22.08.2002
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri"ndə dəyişikliklər edilməsi barədə

151 / 30.09.2002
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri"ndə dəyişikliklər edilməsi barədə

164 / 28.10.2002
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavə və dəyişiklik edilməsi haqqında

176 / 07.11.2002
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 31 may tarixli 105 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi Qaydaları"na dəyişikliklər və əlavə edilməsi barədə

183 / 20.11.2002
Ərzaq payı ilə təmin olunan gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında

37 / 19.03.2003
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 5 aprel tarixli, 75 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri üçün xüsusi geyim formasının, fərqlənmə nişanlarının təsvirinə və Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri üçün xüsusi geyim formalarının təchizat normasına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında

55 / 22.04.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri"ndə dəyişikliklər edilməsi barədə

129 / 03.10.2003
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələrində dəyişikliklər edilməsi barədə

159 / 17.12.2003
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 12 yanvar tarixli 7 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən çıxarılan malların gömrük qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiqi Qaydaları"na əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (01-05-ci qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (06-14-cü qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (15-ci qrup)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (16-24-cü qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (25-27-ci qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (28-38-ci qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (39-40-ci qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (41-43-cü qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (44-46-ci qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (47-49-cü qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (50-63-cü qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (64-67-ci qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (68-70-ci qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (71-ci qrup)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (72-83-cü qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (84-85-ci qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (86-89-ci qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (90-92-ci qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (93-cü qrup)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (94-96-ci qruplar)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə (97-ci qrup)

161 / 22.12.2003
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarına dəyişiklik edilməsi barədə

163 / 26.12.2003 (Qüvvədən düşmüş)
"Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 13 iyul tarixli 124 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı"na dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 4 dekabr tarixli 155 nömrəli qərarına dəyişikliklər edilməsi haqqında

8 / 10.02.2004
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 7 noyabr tarixli 174 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə şərtlərə və 2002-ci il 18 noyabr tarixli 180 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Xüsusi razılıq (lisenziya) alınması tələb olunan bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə ödənilən dövlət rüsumunun məbləğlərinə əlavələr edilməsi haqqında

34 / 20.03.2004
"Azərbaycan Respublikasının idxal-ixrac əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarının əlavəsi olan Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 22 dekabr tarixli 161 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş mətndə "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri"ndə dəyişikliklər edilməsi barədə

58 / 20.04.2004
"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri"ndə dəyişikliklər edilmiəsi barədə

59 / 30.04.2004
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 31 may tarixli 105 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi Qaydaları"na dəyişiklik edilməsi barədə

67 / 18.05.2004
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 31 may tarixli 105 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi Qaydaları"na əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə

73 / 24.05.2004
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında

74 / 24.05.2004
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli, 80 nömrəli qərarına əlavə edilmiş, 2003-cü il 22 dekabr tarixli, 161 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələrinə dəyişikliklər edilməsi barədə

76 / 25.05.2004
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 20 noyabr tarixli, 183 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Ərzaq payı ilə təmin olunan gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin Siyahısına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə

109 / 09.08.2004
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə

125 / 10.09.2004
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli, 80 nömrəli qərarına əlavə olunmuş Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 22 dekabr tarixli, 161 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələrində dəyişiklik edilməsi barədə

126 / 10.09.2004
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 20 noyabr tarixli, 183 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Ərzaq payı ilə təmin olunan gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinin Siyahısına əlavə edilməsi barədə

11 / 31.01.2005
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında

12 / 31.01.2005
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli, 91 nömrəli qərarına əlavə edilməsi barədə

14 / 31.01.2005 (Qüvvədən düşmüş)
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli, 20 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələrində dəyişiklik edilməsi barədə

72 / 20.04.2005
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi və bəzi qərarlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə

187 / 15.10.2005
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə


192 / 20.10.2005
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə

209 / 15.11.2005
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə

4 / 09.01.2006
Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinə fasiləsiz xidmət illərinə görə əlavələrin ödənilməsi üçün xidmət illərinin hesablanması Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında

31 / 01.02.2006
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr edilməsi barədə

53 / 18.02.2006
Gen mühəndisliyi əsasında alınmış bitki toxumlarının Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilməsinə yol verilə bilən müstəsna hallar və gətirilmə Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında

69 / 09.03.2006
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə

93 / 04.04.2006
Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli, 80 nömrəli qərarına əlavə olunmuş Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 22 dekabr tarixli, 161 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələrində dəyişikliklər edilməsi barədə

97 / 06.04.2006
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr edilməsi barədə

185 / 26.07.2006
Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növləri üzrə ixracın stimullaşdırılması haqqında
Rəsmi məlumatlar Arxiv    
06.10.2007
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 2-də Prezident sarayında Qara Dəniz və Xəzər Dənizi Sahibkarlar Konfederasiyaları Birliyinin və Türk Sənayeçiləri və İş Adamları Birliyinin prezidenti Arzuxan Doğanı, Mərmərə qrupu vəqfinin sədri Akkan Suveri və ATA Holdinqin baş direktoru Əhməd Erentoku qəbul etmişdir. Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə Qara dəniz və Xəzər dənizi regionunda regional birbaşa xarici investisiyalar mövzusunda beynəlxalq konfransın keçirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etdi və konfrans iştirakçılarına təbrik məktubu ünvanladığını bildirdi.

Daha ətraflı
06.10.2007
Azərbaycan və Xorvatiya arasında ikitərəfli münasibətlərin böyük perspektivləri var. Xorvatiya Prezidenti Stepan Mesiçin Azərbaycana rəsmi səfəri
Oktyabrın 2-3 tarixlərində Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmuşdur.
Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Stepan Mesiç oktyabrın 2-də Fəxri xiyabana gəlmişdir.
Xorvatiya dövlətinin başçısı türk dünyasının görkəmli oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla anaraq, məzarı önünə əklil qoydu.
Xorvatiya Prezidenti görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üstünə də tər gül dəstəsi qoydu.

Daha ətraflı
06.10.2007
MDB dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısı keçirilir
Oktyabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev MDB üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Tacikistanın paytaxtı Düşənbəyə yola düşmüşdür.
Düşənbə hava limanında Prezident İlham Əliyevi Tacikistanın nəqliyyat və kommunikasiyalar naziri Əbdürəhim Aşur və MDB-nin İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Vladimir Ruşaylo və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar.

Daha ətraflı
     2006 — 2007, Financial and Legal Consulting of The CIS Supported by «Marco Computer Technologies» Dizayn MEQA şirkəti tərəfindən hazırlanıb